Skip to content

Tag: razstava

RITORNI / VRAČANJA: Čas vojne, čas miru – Tempi di guerra, tempi di pace

Sodobna slovenska literatura, fotografija in film

Slovenski klub predstavlja projekt RITORNI / VRAČANJA: Čas vojne, čas miru, sklop kulturnih dogodkov, ki bodo občinstvu v Trstu, Gorici in Vidmu ponudili stik s sodobno kulturno produkcije Republike Slovenije. Projekt predvideva literarna srečanja, filmske projekcije in fotografsko razstavo, financirata ga Avtonomna dežela Furlanija – Julijska krajina in Urad Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Pri projektu sodelujejo številni partnerji – Bonawentura, gledališče Miela, S/Paesati – Raz/seljeni, Trieste Film Festival, èStoria, galerija Fotografija v Ljubljani, Delo, SKGZ, ZSKD, Kinoatelje, Društvo slovenskih pisateljev, Slovenski Filmski Center …

→ Prvi dogodek bo na sporedu v sredo, 24. novembra, ko bomo ob 18. uri v gledališču Miela v Trstu odprli razstavo Čakamo zaman. Projekt fotografinje Mete Krese dokumentira zgodbe vdov iz Srebrenice, ki so se v prvi polovici devetdesetih let prejšnjega stoletja zatekle v bolj ali manj od mest odrezane begunske centre. Številne vdove, njihovi otroci, zdaj tudi vnuki tudi po 25 letih še vedno živijo v njih. Z vsemi travmami, ki jih prinese vojna in ki jih ne odnese mir. Razstava obiskovalcem zastavlja tudi vprašanja o drugih današnjih beguncih, tistih več kot 80 milijonih razseljenih ljudeh – golih številkah brez imen.

Dogodek v Mieli, ki ga bodo sooblikovali Meta Krese, Marija Mitrović in Jošt Franko, bo tudi priložnost za poklon tržaškemu pisatelju Marku Sosiču (1958-2021), ki je bil intimno navezan na Bosno. Predstavljena bo njegova kratka zgodba Do zadnjega imena – Fino all’ultimo nome, ki jo je v novi dvojezični izdaji in prevodu Darje Betocchi izdal Slovenski klub.

Katalog razstave Čakamo zaman in knjiga Do zadnjega imena bosta občinstvu na voljo v zameno za prostovoljne prispevke, ki jih bomo v celoti namenili organizaciji Snage žene, ki se ukvarja z ženskami iz Srebrenice.→ 30. novembra ob 18.00 bo v Kulturnem domu v Trstu (Ulica Petronio 4) literarni dogodek z večkrat nagrajenim pisateljem Goranom Vojnovićem, ki bo predstavil svoj najnovejši roman Đorđić se vrača (Beletrina, 2021). To bo tudi priložnost za pogovor o njegovem filmskem ustvarjanju in bodočih načrtih. Srečanje (ki bo potekalo v slovenskem jeziku) nastaja v sodelovanju s Slovenskim stalnim gledališčem in Forumom Tomizza.

→ Vojnović bo protagonist tudi drugih dogodkov v sklopu projekta RITORNI / VRAČANJA: Čas vojne, čas miru. 6. decembra ob 20.30 v Kinemaxu v Gorici in 14. decembra ob 20.30 v kinu Ariston v Trstu bo na sporedu projekcija njegovega celovečernega filma Nekoč so bili ljudje (Slovenija, 2020, produkcija Armedia, 89 min, slovenščina, italijanski nadnapisi). Zgodbo migrantov na italijansko-slovenski meji je navdihnil gledališki tekst Mele e negri Tommasa Santija. Filmski niz prirejamo v sodelovanju s Kinoateljem iz Gorice. Trailer filma

PROTAGONISTI PROJEKTA RITORNI / VRAČANJA:

Meta Krese je novinarka in fotografinja, ki piše za slovenske in tuje časopise in revije. Njeni številni prispevki, večinoma na družbeno tematiko, pripovedujejo o Sloveniji in bolj oddaljenih krajih, zadnja leta pa vse bolj tudi o manj oddaljenih balkanskih državah. Najpogosteje se vrača v Bosno in Hercegovino. Sodelovala je z raznimi humanitarnimi organizacijami. Pripravila je nekaj samostojnih razstav in sodelovala na več skupinskih razstavah.

Društvo novinarjev Slovenije ji je leta 2006 podelilo nagrado za izstopajoče novinarske dosežke. Je dobitnica evropske novinarske nagrade Pisanje za CEE 2011, leta 2015 in 2019 pa je prejela štipendijo Pulitzerjevega centra za krizno poročanje. www.metakrese.si

***

Goran Vojnović (Ljubljana, 1981) je pisatelj, režiser in kolumnist. Med najbolj popularnimi in največkrat nagrajenimi slovenskimi pisatelji, je za romane Čefurji Raus!, Jugoslavija, moja dežela in Figa prejel nagrado kresnik za roman leta.

O svojem filmu Nekoč so bili ljudje (2020) Vojnovič pravi, da postaja z vsakim dnem bolj aktualen: pa ne zato, ker bi bil danes v Evropi problem beguncev in migracij večji kot pred leti, temveč zato, ker smo mi vse manj človeški. Slovensko-italijansko koprodukcijo je navdihnil gledališki tekst Mele e negri scenarista in režiserja Tommasa Santija. Film je posnet na več lokacijah v Sloveniji in v očarljivem starem delu mestnega jedra Gorice, v Raštelu.

———————————–

Incontri con la letteratura, la fotografia e il cinema sloveno

L’associazione Slovenski klub presenta il progetto RITORNI / VRAČANJA: Tempo di guerra, tempo di pace, una rassegna di eventi culturali a Trieste, Gorizia e Udine. L’intento è quello di presentare nel Friuli Venezia Giulia parte della produzione culturale contemporanea dalla Repubblica di Slovenia attraverso incontri letterari, proiezioni cinematografiche e una mostra fotografica. Il progetto è finanziato dalla Regione autonoma FVG e dal Ministero delle Repubblica di Slovenia per gli sloveni nel mondo e organizzato dallo Slovenski klub in collaborazione con Bonawentura, teatro Miela, S/Paesati – Raz/seljeni, Trieste Film Festival, èStoria, galleria Fotografija di Lubiana, Delo, SKGZ, ZSKD, Kinoatelje, Društvo slovenskih pisateljev, Slovenski Filmski Center…

→ Si inizia il 24 novembre alle 18.00 al teatro Miela di Trieste con la mostra Aspettiamo invano della fotografa slovena Meta Krese. La mostra (che sarebbe riduttivo definire solo fotografica) documenta le storie di alcune delle vedove di Srebrenica che nella prima metà degli anni Novanta si sono rifugiate in campi profughi più o meno isolati rispetto alle città circostanti. Molte di loro anche dopo 25 anni continuano a risiedere in questi campi con i propri figli e ormai anche nipoti. Convivendo con tutti i traumi che la guerra porta con sé e che la pace non porta via. La mostra si interroga anche sul genere di vita che conducono gli oltre ottanta milioni di profughi e migranti sparsi per il mondo: freddi numeri senza nome.

L’evento al teatro Miela, al quale parteciperanno Meta Krese, Marija Mitrović e Jošt Franko, sarà l’occasione per ricordare anche lo scrittore triestino Marko Sosič (1958-2021) che ha avuto un legame particolarmente stretto con la Bosnia. Verrà presentato il racconto breve Do zadnjega imena – Fino all’ultimo nome, tradotto in italiano da Darja Betocchi e uscito in una nuova edizione bilingue a cura dello Slovenski klub.

Il catalogo della mostra Aspettiamo invano e il libro Fino all’ultimo nome saranno a disposizione del pubblico in cambio di un’offerta libera: tutti i proventi verranno devoluti all’organizzazione Snage žene che si occupa delle donne di Srebrenica.

→ Il 30 novembre alle 18.00 al Kulturni dom di Trieste (il teatro sloveno di Via Petronio) è previsto un incontro con il pluripremiato scrittore e regista Goran Vojnović, col quale si parlerà del suo ultimo romanzo Đorđić se vrača (Beletrina, 2021), della sua produzione cinematografica e dei suoi progetti futuri. L’incontro (che si svolgerà in lingua slovena) è organizzato in collaborazione con il Teatro Stabile Sloveno e il Forum Tomizza.

→ Vojnović sarà protagonista di altri eventi del progetto RITORNI / VRAČANJA: Tempo di guerra, tempo di pace. Il 6 dicembre alle 20.30 al Kinemax di Gorizia e il 14 dicembre alle 20.30 al cinema Ariston di Trieste verrà proiettato il suo film Nekoč so bili ljudje (Slovenia, 2020, produzione Armedia, 89 min, sloveno, sopratitoli in italiano). Una storia di migranti sul confine italo-sloveno, liberamente tratta dal testo teatrale Mele e negri di Tommaso Santi. A cura del Kinoatelje di Gorizia.

I PROTAGONISTI

Meta Krese è giornalista e fotografa, scrive per giornali e riviste slovene e straniere. I suoi numerosi contributi, per lo più su temi sociali, raccontano la Slovenia e luoghi più lontani, e negli ultimi anni, sempre più spesso i paesi balcanici meno lontani, in particolare la Bosnia ed Erzegovina. Ha collaborato con varie organizzazioni umanitarie. Ha allestito alcune mostre personali e partecipato a diverse mostre collettive. Nel 2006 la rilevanza della sua attività giornalistica le è valsa un riconoscimento dell’Associazione dei giornalisti sloveni. Nel 2011 le è stato conferito il premio giornalistico europeo Writing for CEE, nel 2015 e 2019 le è stata conferita una borsa di studio del Pulitzer Centre for Crisis Reporting.(metakrese.si)

***

Goran Vojnović (Lubiana, 1981) è autore, regista ed editorialista. È uno degli scrittori sloveni più popolari e più premiati, per i romanzi Čefurji Raus!, Jugoslavija, moja dežela (tradotti anche in italiano) e Figa ha ricevuto il premio Kresnik per il romanzo dell’anno. Vojnović dichiara che il suo film Nekoč so bili ljudje (2020) è sempre più attuale: non perché oggi il problema dei profughi e delle migrazioni sia più grande che in passato, ma piuttosto perché siamo noi ad essere sempre meno umani. Lo coproduzione sloveno-italiana è stata ispirata dal testo teatrale Mele e negri, dello sceneggiatore e regista Tommaso Santi. Il film è stato girato in più location in Slovenia e nell’affascinante città vecchia di Gorizia, in via Rastello.

 

Commenti chiusi

Ritorni / Vračanja: čas vojne, čas miru Novinarska konferenca / Conferenza stampa

Slovenski klub bo v soboto, 20. novembra, ob 11. uri v Kavarni San Marco (Ul. Battisti 18,  Trst) na novinarski konferenci predstavil projekt RITORNI / VRAČANJA – Čas vojne, čas miru.

V sklopu projekta se bo zvrstilo več dogodkov, prvi bo na vrsti v sredo, 24. novembra, ko bomo v Trstu odprli razstavo slovenske fotografinje Mete Krese Čakamo zaman in se poklonili spominu pisatelja in režiserja Marka Sosiča (dogodek je nastal v sodelovanju z gledališčem Miela in nizom Raz/seljeni).

… Več pa na novinarski konferenci!

meta.krese

L’associazione Slovenski klub vi invita sabato 20 novembre alle ore 11 al Caffè San Marco (Via Battisti 18, Trieste) alla conferenza stampa di presentazione del progetto RITORNI / VRAČANJA – Tempo di guerra, tempo di pace.

Mercoledì 24 novembre il primo evento in programma: inaugurazione della mostra Aspettiamo invano della fotografa slovena Meta Krese e omaggio allo scrittore e regista Marko Sosič (evento in collaborazione con il teatro Miela e la rassegna S/paesati).

Vi aspettiamo!

Commenti chiusi

Mese della cultura slovena: 2 nuovi eventi / Mesec slovenske kulture: 2 dogodka

Prosegue il Mese della cultura slovena, promosso dallo Slovenski klub in collaborazione con il Gruppo/Skupina 85. Al Palazzo delle Poste di Piazza Vittorio Veneto è visitabile fino al 28 febbraio la mostra LE TRIESTINE SLOVENE / TRŽAŠKE SLOVENKE, uno sguardo su 11 donne che hanno contribuito alla crescita della nostra città. Nello Spazio filatelia è disponibile un annullo postale bilingue creato appositamente per l’occasione.

Primož Trubar
Primož Trubar

Sabato 17 febbraio 2018 sarà la volta della passeggiata storico-letteraria LE STRADE DI PRIMOŽ TRUBAR. I partecipanti, accompagnati dalla prof.ssa Marta Ivašič, seguiranno le orme di colui che è considerato il padre della lingua slovena, Primož Trubar (1508-1586), che ha trascorso alcuni periodi della sua vita a Trieste. Ritrovo alle ore 15 presso la fontana di Piazza della Borsa; da qui l’itinerario proseguirà per Cittàvecchia fino a San Giusto, per poi far ritorno in centro. Durata: 2 ore circa.

 

Domenica 18 febbraio è in programma un incontro tra due autori triestini – la scrittrice SILVIA ZETTO CASSANO e lo scrittore MARKO SOSIČ (entrambi editi da Comunicarte edizioni). L’evento è inserito nella rassegna A PRANZO TRA I LIBRI curata dalla cooperativa sociale La Collina e dall’Associazione culturale Il Ponte rosso. Inizio alle 10.30 al Posto delle Fragole (via de Pastrovich 4, Parco di San Giovanni). La conversazione, alla quale parteciperà anche l’editore Massimiliano Schiozzi, sarà stimolata da Walter Chiereghin, direttore della rivista web Il ponte rosso. Al termine sarà possibile fermarsi a pranzare assieme agli autori (per informazioni e prenotazioni: 040 578777)

Foto: Agnese Divo
Foto: Agnese Divo

Silvia Zetto Cassano è nata a Capodistria/Koper nel 1945. A 10 anni ha lasciato l’Istria per trasferirisi con la famiglia a Trieste. Con il suo libro di „storie istriane“ Foresti ha vinto il Premio Matteotti 2017.

 

← Marko Sosič è nato a Trieste/Trst nel 1958. Scrittore, regista teatrale e cinematografico, è autore di romanzi di successo, tradotti in molte lingue. Tra questi: Balerina, Balerina, Tito amor mijo, Ki od daleč prihajaš v mojo bližino.

 

∼∼∼

V Poštni palači na Trgu Vittorio Veneto si je mogoče do 28. februarja ogledati razstavo TRŽAŠKE SLOVENKE, vpogled v življenje 11 žensk, ki so pripomogle k rasti našega mesta. V filatelističnem uradu je na voljo tudi priložnostni dvojezični žig.

MESEC SLOVENSKE KULTURE, ki ga Slovenski klub prireja v sodelovanju s Skupino/Gruppo 85, pa se v soboto, 17. februarja 2018, nadaljuje s sprehodom PO POTEH PRIMOŽA TRUBARJA v družbi prof. Marte Ivašič. Zbirališče ob 15. uri pri vodometu na Borznem trgu, od koder bo pot vodila po sledeh, ki jih je oče slovenske pisane besede pustil v Starem mestu, pri Sv. Justu in še kje. Sprehod traja približno 2 uri.

Dan zatem, v nedeljo, 18. februarja, bo ob 10.30 na sporedu pogovor s pisateljico SILVIO ZETTO CASSANO in pisateljem MARKOM SOSIČEM. Dogodek spada v niz NA KOSILU MED KNJIGAMI, ki ga prirejata zadruga La Collina in KD Il Ponte rosso. Pri pogovoru, ki bo potekal v Posto delle Fragole (Ul. de Pastrovich 4 – Park pri Sv. Ivanu), bo sodeloval tudi predstavnik založbe Comunicarte Massimiliano Schiozzi, vodil pa ga bo Walter Chiereghin, urednik spletne revije Il Ponte rosso. Kdor želi, se lahko po dogodku udeleži kosila z avtorjema (za informacije in rezervacije 040 578777)

IMG_2188← Silvia Zetto Cassano se je rodila v Kopru/Capodistria leta 1945. Ko je bila stara 10 let, je njena družina zapustila Istro in se preselila v Trst. Njena knjiga »istrskih zgodb« Foresti je osvojila nagrado Matteotti 2017.

Marko Sosič se je rodil v Trstu/Trieste leta 1958. Pisatelj, gledališki in filmski režiser, je avtor uspešnih romanov, ki so bili prevedeni v številne jezike: Balerina, Balerina, Tito amor mijo, Ki od daleč prihajaš v mojo bližino idr.

Commenti chiusi

Tržaške Slovenke … na pošti – razstava / Le triestine slovene – mostra

Marica Nadlišek Bartol, Nora Jankovič, Zora Perello, Barbara Gruden, Lidija Kozlovič,  Tamara Blažina, Marta Verginella in Tanja Romano so samo nekatera izmed imen Slovenk, ki so se vkovala v tržaško zgodovino. Uveljavile so se na najrazličnejših področjih: od kuharstva do novinarstva, od inženirstva do športa, od zgodovinopisja, literarne zgodovine in književnosti do glasbe, od gledališča pa vse do politike in antifašističnega boja.

Razstavo Tržaške Slovenke sta pripravili NŠK in ZSKD ob 70-letnici ustanovitve knjižnice in 120-letnici začetka izhajanja Slovenke, prve slovenske ženske revije. Duša te revije in njena prva urednica je bila Marica Nadlišek, ena izmed protagonistk razstave, ki bo ob 17.30 na glavni pošti v Trstu (Trg Vittorio Veneto 1) v ponedeljek, 5. februarja 2018. Z razstavo so želeli opozoriti na nekatere izmed žensk, ki so vsaka na svoj način poskušale izboljšati okolje, v katerem so živele ali pa še živijo, in so pripomogle k prepoznavnosti svoje skupnosti na Tržaškem in tudi širše. Fotografijam in življenjepisom v slovenščini in italijanščini je dodana tudi kratka misel, značilna za njihovo poklicno ali osebno življenje.

Tržaške Slovenke so prvič predstavili na na Slofestu, prazniku Slovencev v Italiji, ki je septembra 2017 že tretjič zaživel v središču mesta. Razstavo si je v prestižnem atriju Borzne palače v Trstu ogledalo veliko obiskovalcev in je požela lep uspeh, zato smo si pri Slovenskem klubu zaželeli, da bi v sklopu meseca slovenske kulture še širši krog someščanov imel priložnost, da se seznani s temi navdihujočimi osebnostmi. Zato smo jo odločili v sodelovanju z NŠK in ZSKD postaviti na nekonvencionalno, a zanimivo lokacijo – v atrij glavne tržaške pošte.
Na voljo bodo tudi priložnostni žig in razglednice.

vabilo

Foto: www.scopritrieste.com

Marica Nadlišek Bartol, Nora Jankovič, Zora Perello, Barbara Gruden, Lidija Kozlovič,  Tamara Blažina, Marta Verginella e Tanja Romano sono solo alcuni dei nomi di triestine slovene che si sono impresse nella storia di Trieste. Provengono dagli ambiti più disparati: dalla cucina al giornalismo, dall’ingegneria allo sport, dalla storiografia alla storia della letteratura, passando per la letteratura stessa. Ma anche alla musica, al teatro… fino alla politica e alla lotta antifascista. Le loro biografie (bilingui) corredate da fotografie verranno presentate lunedì 5 febbraio alle 17.30 nell’atrio del Palazzo delle Poste (piazza Vittorio Veneto 1) nell’ambito del mese della cultura slovena.

La mostra Le triestine slovene è stata allestita dalla Biblioteca nazionale slovena e degli studi di Trieste (1947) in collaborazione con l’Unione dei circoli culturali sloveni in occasione del 70° anniversario della fondazione della biblioteca.  La  mostra è stata dedicata  alle triestine slovene partendo da due avvenimenti importanti: 150 anni fa infatti nasceva a Trieste Marica Nadlišek, maestra, scrittrice e pubblicista che nel 1897 fondò proprio a Trieste la prima rivista femminile slovena Slovenka, attorno alla quale si raccolse a cavallo del secolo una prima generazione di intellettuali slovene attive nella vita pubblica. Non fu un caso che la rivista vide la luce proprio a Trieste, all’epoca anche un vivace centro culturale e politico, oltre che economico, con una consistente comunità slovena. Protagoniste di quel fervore furono numerose donne che hanno dato e comunque continuano a dare un notevole contributo alla crescita della nostra città e non solo. La mostra pone l’attenzione su alcune di loro, ma sicuramente ci sono ancora molte che meriterebbero di entrar a far parte della memoria collettiva.
Saranno a disposizione delle cartoline e un annullo postale creati appositamente per l’occasione.

Commenti chiusi

Mario Magajna (1916-2007)

Letos praznujemo stoletnico rojstva Maria Magajne, velikega tržaškega fotografa. Skupaj z Narodno in študijsko knjižnico, Slovensko kulturno-gospodarsko zvezo in KD Bubnič Magajna smo si zamislili projekt Magajna 100, poklon fotoreporterju Primorskega dnevnika, ki je v svoj objektiv ujel kar polstoletno zgodovino Trsta. Projekt je finančno podprla Dežela Furlanija – Julijska Krajina

Quest’anno ricorre il centesimo anniversario della nascita di Mario Magajna, grande fotografo triestino. Con la Narodna in študijska knjižnica – Biblioteca nazionale slovena e degli studi, SKGZ – Unione Culturale Economica Slovena e l’associazione culturale Bubnič Magajna abbiamo ideato il progetto Magajna 100, un omaggio al fotoreporter del Primorski dnevnik che ha immortalato mezzo secolo di storia di Trieste. Il progetto è stato realizzato con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

magajna_profilna
Mario Magajna

Višek projekta je razstava Mario Magajna fotograf, na ogled v tržaški Palači Gopčević od 21. oktobra do 4. decembra 2016 (tor-ned, 10.00-19.00). Za možnost vodenega ogleda pišite na info@magajna.eu.

L’apice del progetto è la mostra Mario Magajna fotografo, visitabile al Palazzo Gopcevich dal 21 ottobre al 4 dicembre 2016 (mar-dom, 10.00-19.00). Per prenotare una visita guidata scrivere a info@magajna.eu.

14708169_1854703864761659_7808818590713605395_n
Palača Gopčević – Palazzo Gopcevich
Razstava v Dvorani Selva – La mostra nella Sala Selva
14671319_1853585204873525_6966255380972109841_n1
Na ogled je tudi nekaj Magajnovih osebnih predmetov – Oggetti personali appartenenti a Magajna

Spremljevalni dogodki in druge novice bodo objavljeni na Facebook in Twitter strani.

Gli eventi collaterali della mostra e altre notizie verranno pubblicati su Facebook e Twitter.

Commenti chiusi