Skip to content

Tag: Marko Sosič

RITORNI / VRAČANJA: Čas vojne, čas miru – Tempi di guerra, tempi di pace

Sodobna slovenska literatura, fotografija in film

Slovenski klub predstavlja projekt RITORNI / VRAČANJA: Čas vojne, čas miru, sklop kulturnih dogodkov, ki bodo občinstvu v Trstu, Gorici in Vidmu ponudili stik s sodobno kulturno produkcije Republike Slovenije. Projekt predvideva literarna srečanja, filmske projekcije in fotografsko razstavo, financirata ga Avtonomna dežela Furlanija – Julijska krajina in Urad Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Pri projektu sodelujejo številni partnerji – Bonawentura, gledališče Miela, S/Paesati – Raz/seljeni, Trieste Film Festival, èStoria, galerija Fotografija v Ljubljani, Delo, SKGZ, ZSKD, Kinoatelje, Društvo slovenskih pisateljev, Slovenski Filmski Center …

→ Prvi dogodek bo na sporedu v sredo, 24. novembra, ko bomo ob 18. uri v gledališču Miela v Trstu odprli razstavo Čakamo zaman. Projekt fotografinje Mete Krese dokumentira zgodbe vdov iz Srebrenice, ki so se v prvi polovici devetdesetih let prejšnjega stoletja zatekle v bolj ali manj od mest odrezane begunske centre. Številne vdove, njihovi otroci, zdaj tudi vnuki tudi po 25 letih še vedno živijo v njih. Z vsemi travmami, ki jih prinese vojna in ki jih ne odnese mir. Razstava obiskovalcem zastavlja tudi vprašanja o drugih današnjih beguncih, tistih več kot 80 milijonih razseljenih ljudeh – golih številkah brez imen.

Dogodek v Mieli, ki ga bodo sooblikovali Meta Krese, Marija Mitrović in Jošt Franko, bo tudi priložnost za poklon tržaškemu pisatelju Marku Sosiču (1958-2021), ki je bil intimno navezan na Bosno. Predstavljena bo njegova kratka zgodba Do zadnjega imena – Fino all’ultimo nome, ki jo je v novi dvojezični izdaji in prevodu Darje Betocchi izdal Slovenski klub.

Katalog razstave Čakamo zaman in knjiga Do zadnjega imena bosta občinstvu na voljo v zameno za prostovoljne prispevke, ki jih bomo v celoti namenili organizaciji Snage žene, ki se ukvarja z ženskami iz Srebrenice.→ 30. novembra ob 18.00 bo v Kulturnem domu v Trstu (Ulica Petronio 4) literarni dogodek z večkrat nagrajenim pisateljem Goranom Vojnovićem, ki bo predstavil svoj najnovejši roman Đorđić se vrača (Beletrina, 2021). To bo tudi priložnost za pogovor o njegovem filmskem ustvarjanju in bodočih načrtih. Srečanje (ki bo potekalo v slovenskem jeziku) nastaja v sodelovanju s Slovenskim stalnim gledališčem in Forumom Tomizza.

→ Vojnović bo protagonist tudi drugih dogodkov v sklopu projekta RITORNI / VRAČANJA: Čas vojne, čas miru. 6. decembra ob 20.30 v Kinemaxu v Gorici in 14. decembra ob 20.30 v kinu Ariston v Trstu bo na sporedu projekcija njegovega celovečernega filma Nekoč so bili ljudje (Slovenija, 2020, produkcija Armedia, 89 min, slovenščina, italijanski nadnapisi). Zgodbo migrantov na italijansko-slovenski meji je navdihnil gledališki tekst Mele e negri Tommasa Santija. Filmski niz prirejamo v sodelovanju s Kinoateljem iz Gorice. Trailer filma

PROTAGONISTI PROJEKTA RITORNI / VRAČANJA:

Meta Krese je novinarka in fotografinja, ki piše za slovenske in tuje časopise in revije. Njeni številni prispevki, večinoma na družbeno tematiko, pripovedujejo o Sloveniji in bolj oddaljenih krajih, zadnja leta pa vse bolj tudi o manj oddaljenih balkanskih državah. Najpogosteje se vrača v Bosno in Hercegovino. Sodelovala je z raznimi humanitarnimi organizacijami. Pripravila je nekaj samostojnih razstav in sodelovala na več skupinskih razstavah.

Društvo novinarjev Slovenije ji je leta 2006 podelilo nagrado za izstopajoče novinarske dosežke. Je dobitnica evropske novinarske nagrade Pisanje za CEE 2011, leta 2015 in 2019 pa je prejela štipendijo Pulitzerjevega centra za krizno poročanje. www.metakrese.si

***

Goran Vojnović (Ljubljana, 1981) je pisatelj, režiser in kolumnist. Med najbolj popularnimi in največkrat nagrajenimi slovenskimi pisatelji, je za romane Čefurji Raus!, Jugoslavija, moja dežela in Figa prejel nagrado kresnik za roman leta.

O svojem filmu Nekoč so bili ljudje (2020) Vojnovič pravi, da postaja z vsakim dnem bolj aktualen: pa ne zato, ker bi bil danes v Evropi problem beguncev in migracij večji kot pred leti, temveč zato, ker smo mi vse manj človeški. Slovensko-italijansko koprodukcijo je navdihnil gledališki tekst Mele e negri scenarista in režiserja Tommasa Santija. Film je posnet na več lokacijah v Sloveniji in v očarljivem starem delu mestnega jedra Gorice, v Raštelu.

———————————–

Incontri con la letteratura, la fotografia e il cinema sloveno

L’associazione Slovenski klub presenta il progetto RITORNI / VRAČANJA: Tempo di guerra, tempo di pace, una rassegna di eventi culturali a Trieste, Gorizia e Udine. L’intento è quello di presentare nel Friuli Venezia Giulia parte della produzione culturale contemporanea dalla Repubblica di Slovenia attraverso incontri letterari, proiezioni cinematografiche e una mostra fotografica. Il progetto è finanziato dalla Regione autonoma FVG e dal Ministero delle Repubblica di Slovenia per gli sloveni nel mondo e organizzato dallo Slovenski klub in collaborazione con Bonawentura, teatro Miela, S/Paesati – Raz/seljeni, Trieste Film Festival, èStoria, galleria Fotografija di Lubiana, Delo, SKGZ, ZSKD, Kinoatelje, Društvo slovenskih pisateljev, Slovenski Filmski Center…

→ Si inizia il 24 novembre alle 18.00 al teatro Miela di Trieste con la mostra Aspettiamo invano della fotografa slovena Meta Krese. La mostra (che sarebbe riduttivo definire solo fotografica) documenta le storie di alcune delle vedove di Srebrenica che nella prima metà degli anni Novanta si sono rifugiate in campi profughi più o meno isolati rispetto alle città circostanti. Molte di loro anche dopo 25 anni continuano a risiedere in questi campi con i propri figli e ormai anche nipoti. Convivendo con tutti i traumi che la guerra porta con sé e che la pace non porta via. La mostra si interroga anche sul genere di vita che conducono gli oltre ottanta milioni di profughi e migranti sparsi per il mondo: freddi numeri senza nome.

L’evento al teatro Miela, al quale parteciperanno Meta Krese, Marija Mitrović e Jošt Franko, sarà l’occasione per ricordare anche lo scrittore triestino Marko Sosič (1958-2021) che ha avuto un legame particolarmente stretto con la Bosnia. Verrà presentato il racconto breve Do zadnjega imena – Fino all’ultimo nome, tradotto in italiano da Darja Betocchi e uscito in una nuova edizione bilingue a cura dello Slovenski klub.

Il catalogo della mostra Aspettiamo invano e il libro Fino all’ultimo nome saranno a disposizione del pubblico in cambio di un’offerta libera: tutti i proventi verranno devoluti all’organizzazione Snage žene che si occupa delle donne di Srebrenica.

→ Il 30 novembre alle 18.00 al Kulturni dom di Trieste (il teatro sloveno di Via Petronio) è previsto un incontro con il pluripremiato scrittore e regista Goran Vojnović, col quale si parlerà del suo ultimo romanzo Đorđić se vrača (Beletrina, 2021), della sua produzione cinematografica e dei suoi progetti futuri. L’incontro (che si svolgerà in lingua slovena) è organizzato in collaborazione con il Teatro Stabile Sloveno e il Forum Tomizza.

→ Vojnović sarà protagonista di altri eventi del progetto RITORNI / VRAČANJA: Tempo di guerra, tempo di pace. Il 6 dicembre alle 20.30 al Kinemax di Gorizia e il 14 dicembre alle 20.30 al cinema Ariston di Trieste verrà proiettato il suo film Nekoč so bili ljudje (Slovenia, 2020, produzione Armedia, 89 min, sloveno, sopratitoli in italiano). Una storia di migranti sul confine italo-sloveno, liberamente tratta dal testo teatrale Mele e negri di Tommaso Santi. A cura del Kinoatelje di Gorizia.

I PROTAGONISTI

Meta Krese è giornalista e fotografa, scrive per giornali e riviste slovene e straniere. I suoi numerosi contributi, per lo più su temi sociali, raccontano la Slovenia e luoghi più lontani, e negli ultimi anni, sempre più spesso i paesi balcanici meno lontani, in particolare la Bosnia ed Erzegovina. Ha collaborato con varie organizzazioni umanitarie. Ha allestito alcune mostre personali e partecipato a diverse mostre collettive. Nel 2006 la rilevanza della sua attività giornalistica le è valsa un riconoscimento dell’Associazione dei giornalisti sloveni. Nel 2011 le è stato conferito il premio giornalistico europeo Writing for CEE, nel 2015 e 2019 le è stata conferita una borsa di studio del Pulitzer Centre for Crisis Reporting.(metakrese.si)

***

Goran Vojnović (Lubiana, 1981) è autore, regista ed editorialista. È uno degli scrittori sloveni più popolari e più premiati, per i romanzi Čefurji Raus!, Jugoslavija, moja dežela (tradotti anche in italiano) e Figa ha ricevuto il premio Kresnik per il romanzo dell’anno. Vojnović dichiara che il suo film Nekoč so bili ljudje (2020) è sempre più attuale: non perché oggi il problema dei profughi e delle migrazioni sia più grande che in passato, ma piuttosto perché siamo noi ad essere sempre meno umani. Lo coproduzione sloveno-italiana è stata ispirata dal testo teatrale Mele e negri, dello sceneggiatore e regista Tommaso Santi. Il film è stato girato in più location in Slovenia e nell’affascinante città vecchia di Gorizia, in via Rastello.

 

Commenti chiusi

Ritorni / Vračanja: čas vojne, čas miru Novinarska konferenca / Conferenza stampa

Slovenski klub bo v soboto, 20. novembra, ob 11. uri v Kavarni San Marco (Ul. Battisti 18,  Trst) na novinarski konferenci predstavil projekt RITORNI / VRAČANJA – Čas vojne, čas miru.

V sklopu projekta se bo zvrstilo več dogodkov, prvi bo na vrsti v sredo, 24. novembra, ko bomo v Trstu odprli razstavo slovenske fotografinje Mete Krese Čakamo zaman in se poklonili spominu pisatelja in režiserja Marka Sosiča (dogodek je nastal v sodelovanju z gledališčem Miela in nizom Raz/seljeni).

… Več pa na novinarski konferenci!

meta.krese

L’associazione Slovenski klub vi invita sabato 20 novembre alle ore 11 al Caffè San Marco (Via Battisti 18, Trieste) alla conferenza stampa di presentazione del progetto RITORNI / VRAČANJA – Tempo di guerra, tempo di pace.

Mercoledì 24 novembre il primo evento in programma: inaugurazione della mostra Aspettiamo invano della fotografa slovena Meta Krese e omaggio allo scrittore e regista Marko Sosič (evento in collaborazione con il teatro Miela e la rassegna S/paesati).

Vi aspettiamo!

Commenti chiusi

Kruh, prah – Marko Sosič: predstavitev romana

Kruh, prah je peti roman tržaškega pisatelja in režiserja Marka Sosiča (1958). Je roman o potovanju po Balkanu v času rekordnih poplav, ki so prizadele Bosno in Srbijo. O vojni, ki je v 90. letih uničila te kraje, in občutkih krivde, ki pestijo glavnega junaka, ker med člani njegove rodbine ni bilo pravega posluha za daljne sorodnike z vojnega področja. O pomanjkanju empatije, ki je vse preveč značilna tudi za današnji čas. O spominu, ljubezni in smrti, pa tudi o ustvarjalnosti slikarja Safeta, ki je med vojno našel zatočišče v Italiji …

Slovenski klub  v odelovanju s Tržaškim knjižnim središčem vabi na predstavitev najnovejšega romana Marka Sosiča, ki je z naslovom Kruh, prah izšel pri novomeški založbi Goga. S tržaškim pisateljem se bosta v knjigarni na Trgu Oberdan v torek, 6. novembra, ob 18. uri, pogovarjala pesnik Ahmed Burić in novinarka Poljanka Dolhar.

e0fe6f9973a359f30512d558f4691fd4

 

Commenti chiusi

Mese della cultura slovena: 2 nuovi eventi / Mesec slovenske kulture: 2 dogodka

Prosegue il Mese della cultura slovena, promosso dallo Slovenski klub in collaborazione con il Gruppo/Skupina 85. Al Palazzo delle Poste di Piazza Vittorio Veneto è visitabile fino al 28 febbraio la mostra LE TRIESTINE SLOVENE / TRŽAŠKE SLOVENKE, uno sguardo su 11 donne che hanno contribuito alla crescita della nostra città. Nello Spazio filatelia è disponibile un annullo postale bilingue creato appositamente per l’occasione.

Primož Trubar
Primož Trubar

Sabato 17 febbraio 2018 sarà la volta della passeggiata storico-letteraria LE STRADE DI PRIMOŽ TRUBAR. I partecipanti, accompagnati dalla prof.ssa Marta Ivašič, seguiranno le orme di colui che è considerato il padre della lingua slovena, Primož Trubar (1508-1586), che ha trascorso alcuni periodi della sua vita a Trieste. Ritrovo alle ore 15 presso la fontana di Piazza della Borsa; da qui l’itinerario proseguirà per Cittàvecchia fino a San Giusto, per poi far ritorno in centro. Durata: 2 ore circa.

 

Domenica 18 febbraio è in programma un incontro tra due autori triestini – la scrittrice SILVIA ZETTO CASSANO e lo scrittore MARKO SOSIČ (entrambi editi da Comunicarte edizioni). L’evento è inserito nella rassegna A PRANZO TRA I LIBRI curata dalla cooperativa sociale La Collina e dall’Associazione culturale Il Ponte rosso. Inizio alle 10.30 al Posto delle Fragole (via de Pastrovich 4, Parco di San Giovanni). La conversazione, alla quale parteciperà anche l’editore Massimiliano Schiozzi, sarà stimolata da Walter Chiereghin, direttore della rivista web Il ponte rosso. Al termine sarà possibile fermarsi a pranzare assieme agli autori (per informazioni e prenotazioni: 040 578777)

Foto: Agnese Divo
Foto: Agnese Divo

Silvia Zetto Cassano è nata a Capodistria/Koper nel 1945. A 10 anni ha lasciato l’Istria per trasferirisi con la famiglia a Trieste. Con il suo libro di „storie istriane“ Foresti ha vinto il Premio Matteotti 2017.

 

← Marko Sosič è nato a Trieste/Trst nel 1958. Scrittore, regista teatrale e cinematografico, è autore di romanzi di successo, tradotti in molte lingue. Tra questi: Balerina, Balerina, Tito amor mijo, Ki od daleč prihajaš v mojo bližino.

 

∼∼∼

V Poštni palači na Trgu Vittorio Veneto si je mogoče do 28. februarja ogledati razstavo TRŽAŠKE SLOVENKE, vpogled v življenje 11 žensk, ki so pripomogle k rasti našega mesta. V filatelističnem uradu je na voljo tudi priložnostni dvojezični žig.

MESEC SLOVENSKE KULTURE, ki ga Slovenski klub prireja v sodelovanju s Skupino/Gruppo 85, pa se v soboto, 17. februarja 2018, nadaljuje s sprehodom PO POTEH PRIMOŽA TRUBARJA v družbi prof. Marte Ivašič. Zbirališče ob 15. uri pri vodometu na Borznem trgu, od koder bo pot vodila po sledeh, ki jih je oče slovenske pisane besede pustil v Starem mestu, pri Sv. Justu in še kje. Sprehod traja približno 2 uri.

Dan zatem, v nedeljo, 18. februarja, bo ob 10.30 na sporedu pogovor s pisateljico SILVIO ZETTO CASSANO in pisateljem MARKOM SOSIČEM. Dogodek spada v niz NA KOSILU MED KNJIGAMI, ki ga prirejata zadruga La Collina in KD Il Ponte rosso. Pri pogovoru, ki bo potekal v Posto delle Fragole (Ul. de Pastrovich 4 – Park pri Sv. Ivanu), bo sodeloval tudi predstavnik založbe Comunicarte Massimiliano Schiozzi, vodil pa ga bo Walter Chiereghin, urednik spletne revije Il Ponte rosso. Kdor želi, se lahko po dogodku udeleži kosila z avtorjema (za informacije in rezervacije 040 578777)

IMG_2188← Silvia Zetto Cassano se je rodila v Kopru/Capodistria leta 1945. Ko je bila stara 10 let, je njena družina zapustila Istro in se preselila v Trst. Njena knjiga »istrskih zgodb« Foresti je osvojila nagrado Matteotti 2017.

Marko Sosič se je rodil v Trstu/Trieste leta 1958. Pisatelj, gledališki in filmski režiser, je avtor uspešnih romanov, ki so bili prevedeni v številne jezike: Balerina, Balerina, Tito amor mijo, Ki od daleč prihajaš v mojo bližino idr.

Commenti chiusi

Febbraio: il mese della cultura slovena

Programma nuovo, missione invariata: offrire alla comunità triestina la possibilità di scoprire l’anima slovena di una città multiculturale e multietnica come Trieste. Ritorna anche quest’anno la IV edizione della rassegna La cultura torna al centro: il mese della cultura slovena in città, coorganizzata con il Gruppo/Skupina 85. Una serie di incontri, dibattiti, visite guidate (tutti in italiano) per omaggiare la cultura slovena e avvicinarla alla città.

MeseCultSlo2017ITA

Ma perché proprio febbraio? Questo è il mese della cultura slovena per eccellenza: l’8 febbraio si festeggia la Giornata della cultura slovena, festa nazionale in Slovenia in onore del poeta France Prešeren (1800-1848), autore dell’inno sloveno. In occasione di questa giornata a Lubiana vengono consegnati i prestigiosi Premi Prešeren – il maggiore riconoscimento sloveno in ambito culturale, mentre in molte realtà slovene del Friuli Venezia Giulia si organizzano piccoli e grandi eventi culturali.

E proprio il poeta triestino Miroslav Košuta, insignito nel 2011 del premio Prešeren, sarà tra i protagonisti del primo evento in programma sabato 11 febbraio alle 18.30 alla Casa del Popolo di via Ponziana 14. Una serata dal titolo Questa Trieste è come una fede immortale (da un famoso verso dello stesso Košuta) e all’insegna della poesia slovena, con letture in lingua originale e in traduzione italiana. Il tutto intermezzato da canti popolari sloveni eseguiti da un gruppo di giovani violinisti. L’evento è organizzato in collaborazione con l’Associazione culturale Tina Modotti e la scuola di musica Glasbena matica.

Il giorno seguente, domenica 12 febbraio, sarà la volta di una visita guidata alla scoperta della Trieste slovena e multietnica. Partenza alle 10.30 dalla cattedrale di San Giusto per intraprendere il percorso storico-artistico-letterario Trieste duale, Trieste plurale, lungo il quale Patrizia Vascotto porterà a scoprire alcuni luoghi cari alla comunità slovena. Una passeggiata che terminerà dopo circa due ore in Ponterosso. Un’altra passeggiata (con percorso diverso che toccherà anche il Narodni dom, dove lo Slovenski klub ha da poco allestito una mostra permanente) è prevista sabato 18 febbraio con partenza alle 15.30 da Piazza Libertà (dinanzi alla statua di Sissi).

Giovedì 16 febbraio alle ore 18.00 presso la libreria Ubik ci sarà la presentazione della nuova raccolta poetica bilingue del triestino Marko Kravos, Zlato ustje – L’oro in bocca, da poco in libreria per i tipi dell’editore Beit nella traduzione di Darja Betocchi. Il poeta, grazie alle varie traduzioni da tempo apprezzato anche dai lettori italiani, si presenta con una snella silloge composta da una cinquantina di brevi testi oscillanti tra tipica (auto)ironia kravosiana e note più raccolte e dolenti.

Al cinema Ariston mercoledì 22 febbraio la proiezione del film Komedija solz (La commedia delle lacrime) girato a Trieste dal regista e scrittore triestino Marko Sosič. Proiezione, alla presenza dell’autore, in lingua originale con sottotitoli italiani (in collaborazione con La Cappella Underground e Alpe Adria Cinema – Trieste Film Festival).

E per finire un po’ di storia: giovedì 23 febbraio alle 18.30 alla libreria slovena TKS – Centro triestino del libro in Piazza Oberdan 7 la tavola rotonda La storiografia slovena in Italia (in collaborazione con l’Agenzia pubblica per il libro della Repubblica di Slovenia – JAKRS). Intervengono Jože Pirjevec, Darko Darovec, Borut Klabjan e Tatjana Rojc, modera Gorazd Bajc.

Commenti chiusi