Skip to content

Tag: Jugoslavija

Galerija Scorpione / La Galleria d’Arte Moderna dello Scorpione med letoma 1946 in 1952 v kontekstu jugoslovanske diplomacije: predavanje Lilijane Stepančič

Nekoč je bila galerija v ulici San Spiridione.
Imenovala se je Galerija Scorpione.

Delovala je v Trstu med letoma 1946 in 1952, v obdobju, ki je bilo s političnega, ideološkega in družbenega vidika zelo kompleksno. V programu galerije so izstopale številne razstave slovenskih umetnikov, ki jih v drugih tržaških galerijah ni bilo v takem številu.

Kaj je tak program torej predstavljal s političnega vidika? So obstajale kake povezave z geopolitičnimi interesi Jugoslavije?

Odgovore na ti vprašanji nam bo v torek, 23. maja, ob 20. uri v Gregorčičevi dvorani (Ul. San Francesco 20, II. nadstr.) orisala umetnostna zgodovinarka, kustosinja in likovna kritičarka Lilijana Stepančič na predavanju z naslovom Galerija Scorpione / La Galleria  d’Arte Moderna dello Scorpione med letoma 1946 in 1952 v kontekstu jugoslovanske diplomacije, ki ga prirejamo v sodelovanju z Društvom za umetnost KONS.

Magajna Scorpione
Odprtje razstave Maria Magajne v Galeriji Scorpione leta 1951 (Foto: Mario Magajna)

S preučevanjem dokumentov iz tržaškega in ljubljanskega arhiva se je izkazalo, da je galerija odigrala neposredno vlogo pri uveljavljanju državnih interesov Jugoslavije v občutljivem času, ko so v Londonu potekala pogajanja za mejo, ki so se zaključila leta 1954, in je Jugoslavija po sporu Tito–Stalin konec junija 1948 bila prisiljena sklepati zavezništva z državami in političnimi gibanji, ki ideološko niso bili v popolnem sozvočju z ideologijo Komunistične partije Jugoslavije. Zgodba Galerije Scorpione je podobna, čeprav ideološko različna, tisti Muzeja moderne umetnosti v New Yorku in njegovemu promoviranju abstraktnega ekspresionizma, ki ga je podpirala CIA, da bi v svetu ustvarila antikomunistično psihozo.

Commenti chiusi