Skip to content

Tag: giornata mondiale della poesia

Čas vojne, verzi miru / Tempi di guerra, versi di pace


Tradicionalno pesniško matinejo ob svetovnem dnevu poezije posvečamo verzom miru, ki naj preženejo čas vojne. Svoje nasprotovanje vsakršnemu nasilju in vojni, ki uničuje Ukrajino in povzroča humanitarno katastrofo, bomo z branjem pesmi v različnih jezikih izkazali v nedeljo, 20. marca, ob 11. uri pred kipom Srečka Kosovela v Ljudskem vrtu (Ul. Giulia 2) v Trstu. Dogodek prirejamo z Zvezo slovenskih kulturnih društev v sodelovanju s tržaškima društvoma Tina Modotti in Arte migrante, v živo ga bomo predvajali na naši Facebook strani.

In occasione della giornata mondiale della poesia organizziamo con la ZSKD-Unione dei circoli culturali sloveni e in collaborazione con le associazioni Tina Modotti e Arte migrante il reading Tempi di guerra, versi di pace / Čas vojne, verzi miru. L’appuntamento è per domenica 20 marzo alle ore 11 nel Giardino pubblico (Via Giulia 2) di Trieste accanto alla statua del poeta sloveno Srečko Kosovel. Con letture di poesie in varie lingue esprimeremo il nostro dissenso verso ogni tipo di violenza e la contrarietà alla guerra che sta distruggendo l’Ucraina creando una catastrofe umanitaria. L’evento sarà trasmesso in diretta sulla nostra pagina Facebook.

Commenti chiusi

World Poetry Day 2019: Katja Gorečan & Aljaž Koprivnikar

Leta 1999 je UNESCO proglasil 21. marec za svetovni dan poezije: tej priznava edinstveno sposobnost za izražanje ustvarjalnega duha človeka. Eden izmed glavnih ciljev tega praznika je tudi podpiranje jezikovne raznolikosti s pomočjo pesniškega izražanja.

Slovenski klub prireja, tokrat v sodelovanju z Društvom slovenskih pisateljev, Javno agencijo za knjigo in Glasbeno matico, tradicionalno matinejo ob svetovnem dnevu poezije. Gosta srečanja, ki bo ob Kosovelovem kipu v tržaškem Ljudskem vrtu v nedeljo, 24. marca, ob 11. uri, bosta pesnica Katja Gorečan in pesnik Aljaž Koprivnikar. Dogodek bo sooblikoval Marij Čuk.

Katja Gorečan ter Aljaž Koprivnikar se dogodka udeležujeta v kontekstu rezidenčnega projekta Odisejevo zatočišče (The Ulysses’ Shelter), v katerem sodelujejo DSP, hrvaška založba Sandorf in grška založba Thraka.

Aljaž Koprivnikar (1987), pesnik in literarni kritik. Njegova poezija je bila objavljena v slovenskih kot tudi mednarodnih literarnih revijah in antologijah ter bila prevedena v angleščino, češčino, grščino, hrvaščino, nemščino in srbščino. Trenutno živi razpet med več mesti; Ljubljano, Berlinom, Prago ter Lizbono. V prvo se vrača soorganizirati mednarodni kritiški simpozij Umetnost kritike, v drugem s Slovenskim kulturnim centrom pripravlja Antologijo mlade slovenske literature v nemškem prevodu, v tretjem kot programski direktor vodi mednarodni literarni festival Microfestival, v zadnji pa poučuje slovensko literaturo na Faculdade de Letras Lisboa.

Katja Gorečan (1989) je zaključila študij primerjalne književnosti in literarne teorije na Filozofski fakulteti v Ljubljani, ter magistrski študij dramaturgije in scenskih umetnosti na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani. Leta 2012 je izdala pesniško zbirko Trpljenje mlade Hane pri založbi Center za slovensko književnost in leta 2018 je izšel prevod pri založbi Korporacja Ha!art iz Krakowa. Leta 2017 je izdala knjigo Neke noči neke deklice nekje umirajo. Njene pesmi so prevedene in objavljene v večih jezikih in bile vključene v nemško, češko in grško antologijo.

Schermata 2019-03-18 alle 12.54.11

Schermata 2019-03-18 alle 12.53.52

 

Nel 1999 l’UNESCO ha proclamato il 21 marzo come Giornata mondiale della poesia, riconoscendole la capacità unica di catturare lo spirito creativo dell’intelletto umano. Uno degli obiettivi di questa festa è anche il sostegno alla diversità linguistica attraverso l’espressione poetica.

Quest’anno celebreremo la Giornata mondiale della poesia in collaborazione con l’Associazione degli scrittori sloveni (Društvo slovenskih pisateljev) e la Glasbena matica. L’incontro si svolgerà domenica 24 marzo alle 11.00 al Giardino pubblico di Trieste davanti al busto del poeta sloveno Srečko Kosovel. Gli ospiti saranno la poetessa Katja Gorečan e il poeta Aljaž Koprivnikar che converseranno con Marij Čuk.

Il poeta e critico letterario Aljaž Koprivnikar (1987) è stato pubblicato in diverse riviste letterarie internazionali e slovene. Le sue poesie sono state tradotte in inglese, ceco, greco, croato, tedesco e serbo. Vive tra Ljubljana, Berlin, Praga e Lisbona, dove insegna letteratura slovena alla Faculdade de Letras Lisboa.

Katja Gorečan (1989) ha concluso lo studio della letteratura comparata all’Università di Ljubljana. Successivamente ha studiato drammaturgia e arti sceniche all’accademia AGRFT di Ljubljana. Nel 2012 pubblica la sua prima raccolta di poesie intitolata Trpljenje mlade Hane (La sofferenza della giovane Hana), pubblicata anche in polacco nel 2018. Le sue poesie sono state tradotte in svariate lingue e sono presenti in antologie tedesche, ceche e greche.

Unesco

Commenti chiusi

World Poetry Day 2018

Pisci in kritiki, preroki sveta,
odprite oči, saj korajža velja,

Come writers and critics
Who prophesize with your pen
And keep your eyes wide
The chance won’t come again

Venite scrittori e critici
che profetizzate con le vostre penne
e tenete gli occhi ben aperti
l’occasione non si ripeterà

Bob Dylan, The Times They Are A-Changin’,

(Photo by Michael Ochs Archives/Getty Images)
(Photo by Michael Ochs Archives/Getty Images)

 

Leta 1999 je UNESCO 21. marec proglasil za svetovni dan poezije: tej priznava edinstveno sposobnost za izražanje ustvarjalnega duha človeka. Eden izmed glavnih ciljev tega praznika je tudi podpiranje jezikovne raznolikosti s pomočjo pesniškega izražanja.

Slovenski klub prireja, tokrat v sodelovanju s KD Tina Modotti, tradicionalno matinejo ob svetovnem dnevu poezije. Srečanje, ki bo ob Kosovelovem kipu v tržaškem Ljudskem vrtu v nedeljo, 25. marca, ob 11. uri, bo idejno posvečeno 50-letnici revolucionarnega leta 1968 in sodobnim oblikam upora. Sodelujejo kantavtor Ivo Tull, Nicolò Giraldi, Meesam Ali Agha, Gianluca Paciucci, Sanja Širec, Mitja Tretjak in vsi, ki bi radi prebrali nekaj svojih ali izposojenih verzov.

kosovel

Nel 1999 l’UNESCO ha proclamato il 21 marzo come Giornata mondiale della poesia, riconoscendole la capacità unica di catturare lo spirito creativo dell’intelletto umano. Uno degli obiettivi di questa festa è anche il sostegno alla diversità linguistica attraverso l’espressione poetica.

Quest’anno celebreremo questa giornata in collaborazione con l’associazione Tina Modotti domenica 25 marzo alle 11.00 al Giardino pubblico di Trieste davanti al busto del poeta sloveno Srečko Kosovel. L’evento di quest’anno sarà dedicato al cinquantennale dei movimenti del 1968. Collaboreranno il cantautore Ivo Tull, Nicolò Giraldi, Meesam Ali Agha, Gianluca Paciucci, Sanja Širec, Mitja Tretjak. Il microfono sarà a disposizione di chiunque vorrà poregere ai presenti alcuni versi, propri o presi in prestito.

Commenti chiusi

World Poetry Day: Meni je lep ta svet / A me piace questo mondo

Leta 1999 je UNESCO 21. marec proglasil za svetovni dan poezije: tej priznava edinstveno sposobnost za izražanje ustvarjalnega duha človeka. Eden izmed glavnih ciljev tega praznika je tudi podpiranje jezikovne raznolikosti s pomočjo pesniškega izražanja.

Tudi letos se bomo temu prazniku, ki nam je zelo pri srcu, poklonili v tržaškem Ljudskem vrtu. V nedeljo, 26. marca, bo ob 11. uri dvojezično branje pesmi – v slovenščini jih bo brala pesnica in igralka Saša Pavček, v italijanščini pa Nikla Panizon.

Prisluhnili bomo stihom iz dvojezične pesniške zbirke Meni je lep ta svet / A me piace questo mondo, ki je izšla pri Založništvu tržaškega tiska, za izbor pesmi in prevod je poskrbela Jolka Milič. Podnaslov te posebne troedine pesniške zbirke bi se lahko glasil “poezija kot genetski zapis”: v njej se namreč s prepletanjem pesmi ponovno srečajo oče Tone, velikan slovenske poezije, in njegova otroka, Marko in Saša.

schermata-2017-03-22-alle-10-55-08Saša Pavček

Meni je lep ta svet – A me piace questo mondo / Foto: Tone Stojko

Nel 1999 l’UNESCO ha proclamato il 21 marzo come Giornata mondiale della poesia, riconoscendole la capacità unica di catturare lo spirito creativo dell’intelletto umano. Uno degli obiettivi di questa festa è anche il sostegno alla diversità linguistica attraverso l’espressione poetica.

Anche quest’anno celebreremo questa giornata che ci sta particolarmente a cuore con una lettura di poesie bilingue che si terrà domenica 26 marzo alle 11.00 al Giardino pubblico di Trieste. Sarà con noi l’attrice e poetessa Saša Pavček che leggerà le poesie in sloveno, in italiano invece verranno lette da Nikla Panizon.

Potrete sentire alcuni versi che compongono la silloge bilingue Meni je lep ta svet / A me piace questo mondo, edita da ZTT – Editoriale stampa triestina, curata e tradotta da Jolka Milič. Il sottotitolo della raccolta potrebbe essere “la poesia nel codice genetico”, in questa infatti si riincontrano, attraverso un intreccio di composizioni poetiche, il padre, Tone Pavček, gigante della poesia slovena, e i suoi figli, Marko e Saša.

Commenti chiusi