Skip to content

PREGLEDNOST in OBJAVA JAVNIH PODPOR – OBBLIGO di TRASPARENZA e PUBBLICITA’

PREGLEDNOST in OBJAVA JAVNIH PODPOR 124/2017, čl. 1, odst. 125-129

 OBBLIGO di TRASPARENZA e PUBBLICITA’ Legge 4 agosto 2017, n. 124 – articolo 1, commi 125-129

 

Naziv in davčna številka prejemnika podpore

Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente

Slovenski klub

90011610327

 

Naziv javne uprave, ki je dodelila podporo

Denominazione del soggetto erogante

Avtonomna dežela Furlanija – Julijska krajina

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

 

Izplačani znesek

Somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante)

 

€10.500,00

 

Datum izplačila

Data di incasso

15. decembra 2020 – 15/12/2020

 

Predmet podpore

Causale

Deželni zakon 20/2018, člen 11, paragraf 13-15

L.R. n.20/2018, art.11, cc.13-15