Skip to content

Kdo smo / Chi siamo

Slovenski klub je društvo, ki deluje v tržaškem mestnem središču že od povojnih let. Društvu so predsedovale razne ugledne osebnosti, med katerimi tudi umetnik Roberty Hlavaty in pesnik Marko Kravos. V teku let je Slovenski klub, med drugimi, gostil tudi pisatelja Fulvia Tomizzo, ki je dogodek zabeležil v romanu Mladoporočenca z ulice Rossetti.

Klub se je tudi pri izbiri ponujenih vsebin uspešno prilagajal okoliščinam, v katerih je deloval. Slovenski klub si namreč prizadeva za večjo vidljivost slovenske narodne skupnosti v tržaškem mestnem središču in zato prireja raznovrstne kulturne dogodke. V zadnjih letih je klub posebno pozornost posvetil dialogu z večinskim prebivalstvom Trsta. Spomnimo se npr. na poseben dogodek iz leta 2009, ko sta se srečala Lucio Toth in Miloš Budin: to srečanje je najbrž bila prva javna debata med predstavnikoma društev istrskih ezulov in slovenske narodne skupnosti v Italiji. Dogodki in prireditve, ki jih klub prireja, so usmerjeni v osveščanje in povezovanje javnosti z ustvarjanjem priložnosti za spoznavanje slovenske prisotnosti v Italiji.


Lo Slovenski klub è un’associazione che opera nel centro di Trieste già dal secondo dopoguerra. Tra gli illustri presidenti vanno elencati l’artista Robert Hlavaty e il poeta Marko Kravos. Nel corso degli anni ha avuto l’onore di ospitare, tra gli altri, lo scrittore Fulvio Tomizza che ha annoverato quest’evento anche nel suo romanzo Gli sposi di via Rossetti.

Attraverso i vari decenni lo SK ha adattato la propria immagine e i propri contenuti alle circostanze nelle quali l’associazione operava. Lo scopo primario dell’ente è infatti dare evidenza alla presenza della comunità nazionale slovena nel centro di Trieste e perciò organizzare eventi di carattere culturale. Questo obiettivo è indirizzato prevalentemente alla popolazione slovena di Trieste. Va tuttavia aggiunto che negli ultimi anni lo SK ha posto la massima attenzione al dialogo con la maggioranza italiana della città in cui opera. A titolo di esempio ricordiamo uno in particolare: Memorie a confronto, l’incontro del 2009 tra Lucio Toth e Miloš Budin, forse il primo dibattito pubblico tra esponenti delle associazioni degli esuli istriani e della comunità slovena. Le iniziative organizzate per perseguire questo obiettivo sono volte infatti all’informazione e si propongono come strumenti per dare l’opportunità di conoscere la comunità slovena a chi non la conoscesse.