Skip to content

Mario Magajna Photographer

Biografija / BiografiaMagajna100Magajna in njegov čas / Magajna e il suo tempo

»Za vsako fotografijo, ki jo naredim, vem, da postaja del zgodovine. To je več kot napisati članek. To je nekaj živega, človeka kar prevzame«


“Di ogni fotografia che scatto so che entrerà a far parte della Storia. È molto più che scrivere un semplice articolo. È qualcosa di vivo, che affascina l’uomo”