Skip to content

Kratko popotovanje po zgodovini Narodnega doma / Breve viaggio nella storia del Narodni dom (1904-1920)

Začenjamo z nizom dogodkov ob MESECU SLOVENSKE KULTURE!

V četrtek, 13. februarja, se bomo ob 18.30 odpravili na Kratko popotovanje po zgodovini Narodnega doma (1904-1920). Bogomila Kravos bo v svojem predavanju orisala bogato dogajanje v mogočni stavbi, ki jo je za kulturno, družbeno in gospodarsko središče Slovencev (a ne samo!) v Trstu načrtoval arhitekt Maks Fabiani. Predavanje bo v prostorih Narodnega doma (Ul. Filzi 14). V sodelovanju z Narodno in študijsko knjižnico, Kulturnim društvom Tina Modotti in Cizerouno.

Iniziano gli appuntamenti del MESE DELLA CULTURA SLOVENA!

Giovedì 13 febbraio alle 18.30 Bogomila Kravos ci accompagnerà in un “Breve viaggio nella storia del Narodni dom (1904-1920)”: ripercorreremo le vicende e gli eventi culturali che si sono svolti nell’edificio progettato da Max Fabiani. Verrà proiettato anche un video con immagini d’archivio. Vi aspettiamo al Narodni dom (Scuola per interpreti) via Filzi 14 a Trieste. In collaborazione con la Biblioteca nazionale slovena NŠK e le associazioni culturali Tina Modotti e Cizerouno.

85179155_3461959463819991_3758453123983605760_n