Skip to content

Mese: Marzo 2022

Čas vojne, verzi miru / Tempi di guerra, versi di pace


Tradicionalno pesniško matinejo ob svetovnem dnevu poezije posvečamo verzom miru, ki naj preženejo čas vojne. Svoje nasprotovanje vsakršnemu nasilju in vojni, ki uničuje Ukrajino in povzroča humanitarno katastrofo, bomo z branjem pesmi v različnih jezikih izkazali v nedeljo, 20. marca, ob 11. uri pred kipom Srečka Kosovela v Ljudskem vrtu (Ul. Giulia 2) v Trstu. Dogodek prirejamo z Zvezo slovenskih kulturnih društev v sodelovanju s tržaškima društvoma Tina Modotti in Arte migrante, v živo ga bomo predvajali na naši Facebook strani.

In occasione della giornata mondiale della poesia organizziamo con la ZSKD-Unione dei circoli culturali sloveni e in collaborazione con le associazioni Tina Modotti e Arte migrante il reading Tempi di guerra, versi di pace / Čas vojne, verzi miru. L’appuntamento è per domenica 20 marzo alle ore 11 nel Giardino pubblico (Via Giulia 2) di Trieste accanto alla statua del poeta sloveno Srečko Kosovel. Con letture di poesie in varie lingue esprimeremo il nostro dissenso verso ogni tipo di violenza e la contrarietà alla guerra che sta distruggendo l’Ucraina creando una catastrofe umanitaria. L’evento sarà trasmesso in diretta sulla nostra pagina Facebook.

Commenti chiusi