Skip to content

Mese: Novembre 2021

Pogovor z Goranom Vojnovićem

tretje.. drugo gre rado! Ponovno vas vabimo na pogovor z Goranom Vojnovićem. V torek, 30. novembra 2021, se bo ob 18. uri v Mali dvorani Kulturnega doma v Trstu (Ul. Petronio 4) s pisateljem, režiserjem in kolumnistom Goranom Vojnovićem (Ljubljana, 1981), enem izmed najbolj popularnih in največkrat nagrajenih slovenskih pisateljev porgovarjal z Martinom Lissiachom. Beseda bo med drugim tekla o avtorjevem najnovejšem romanu Đorđić se vrača (Beletrina, 2021), o njegovem filmskem ustvarjanju in o bodočih načrtih.
Pogovor, ki ga prirejamo v sklopu projekta Vračanja/Ritorni: čas vojne, čas miru in v sodelovanju s Slovenskim stalnim gledališčem ter Forumom Tomizza, bo v slovenskem jeziku.
Vstop je brezplačen, obvezno je covidno potrdilo (pogoj: preboleli ali cepljeni). Prijavite se lahko na blagajni SSG od ponedeljka do petka med 10. in 14. uro (tel. +39 040 2452616) ali na e-naslovu martina.clapci@teaterssg.com. 

gvojnovic

Commenti chiusi

RITORNI / VRAČANJA: Čas vojne, čas miru – Tempi di guerra, tempi di pace

Sodobna slovenska literatura, fotografija in film

Slovenski klub predstavlja projekt RITORNI / VRAČANJA: Čas vojne, čas miru, sklop kulturnih dogodkov, ki bodo občinstvu v Trstu, Gorici in Vidmu ponudili stik s sodobno kulturno produkcije Republike Slovenije. Projekt predvideva literarna srečanja, filmske projekcije in fotografsko razstavo, financirata ga Avtonomna dežela Furlanija – Julijska krajina in Urad Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Pri projektu sodelujejo številni partnerji – Bonawentura, gledališče Miela, S/Paesati – Raz/seljeni, Trieste Film Festival, èStoria, galerija Fotografija v Ljubljani, Delo, SKGZ, ZSKD, Kinoatelje, Društvo slovenskih pisateljev, Slovenski Filmski Center …

→ Prvi dogodek bo na sporedu v sredo, 24. novembra, ko bomo ob 18. uri v gledališču Miela v Trstu odprli razstavo Čakamo zaman. Projekt fotografinje Mete Krese dokumentira zgodbe vdov iz Srebrenice, ki so se v prvi polovici devetdesetih let prejšnjega stoletja zatekle v bolj ali manj od mest odrezane begunske centre. Številne vdove, njihovi otroci, zdaj tudi vnuki tudi po 25 letih še vedno živijo v njih. Z vsemi travmami, ki jih prinese vojna in ki jih ne odnese mir. Razstava obiskovalcem zastavlja tudi vprašanja o drugih današnjih beguncih, tistih več kot 80 milijonih razseljenih ljudeh – golih številkah brez imen.

Dogodek v Mieli, ki ga bodo sooblikovali Meta Krese, Marija Mitrović in Jošt Franko, bo tudi priložnost za poklon tržaškemu pisatelju Marku Sosiču (1958-2021), ki je bil intimno navezan na Bosno. Predstavljena bo njegova kratka zgodba Do zadnjega imena – Fino all’ultimo nome, ki jo je v novi dvojezični izdaji in prevodu Darje Betocchi izdal Slovenski klub.

Katalog razstave Čakamo zaman in knjiga Do zadnjega imena bosta občinstvu na voljo v zameno za prostovoljne prispevke, ki jih bomo v celoti namenili organizaciji Snage žene, ki se ukvarja z ženskami iz Srebrenice.→ 30. novembra ob 18.00 bo v Kulturnem domu v Trstu (Ulica Petronio 4) literarni dogodek z večkrat nagrajenim pisateljem Goranom Vojnovićem, ki bo predstavil svoj najnovejši roman Đorđić se vrača (Beletrina, 2021). To bo tudi priložnost za pogovor o njegovem filmskem ustvarjanju in bodočih načrtih. Srečanje (ki bo potekalo v slovenskem jeziku) nastaja v sodelovanju s Slovenskim stalnim gledališčem in Forumom Tomizza.

→ Vojnović bo protagonist tudi drugih dogodkov v sklopu projekta RITORNI / VRAČANJA: Čas vojne, čas miru. 6. decembra ob 20.30 v Kinemaxu v Gorici in 14. decembra ob 20.30 v kinu Ariston v Trstu bo na sporedu projekcija njegovega celovečernega filma Nekoč so bili ljudje (Slovenija, 2020, produkcija Armedia, 89 min, slovenščina, italijanski nadnapisi). Zgodbo migrantov na italijansko-slovenski meji je navdihnil gledališki tekst Mele e negri Tommasa Santija. Filmski niz prirejamo v sodelovanju s Kinoateljem iz Gorice. Trailer filma

PROTAGONISTI PROJEKTA RITORNI / VRAČANJA:

Meta Krese je novinarka in fotografinja, ki piše za slovenske in tuje časopise in revije. Njeni številni prispevki, večinoma na družbeno tematiko, pripovedujejo o Sloveniji in bolj oddaljenih krajih, zadnja leta pa vse bolj tudi o manj oddaljenih balkanskih državah. Najpogosteje se vrača v Bosno in Hercegovino. Sodelovala je z raznimi humanitarnimi organizacijami. Pripravila je nekaj samostojnih razstav in sodelovala na več skupinskih razstavah.

Društvo novinarjev Slovenije ji je leta 2006 podelilo nagrado za izstopajoče novinarske dosežke. Je dobitnica evropske novinarske nagrade Pisanje za CEE 2011, leta 2015 in 2019 pa je prejela štipendijo Pulitzerjevega centra za krizno poročanje. www.metakrese.si

***

Goran Vojnović (Ljubljana, 1981) je pisatelj, režiser in kolumnist. Med najbolj popularnimi in največkrat nagrajenimi slovenskimi pisatelji, je za romane Čefurji Raus!, Jugoslavija, moja dežela in Figa prejel nagrado kresnik za roman leta.

O svojem filmu Nekoč so bili ljudje (2020) Vojnovič pravi, da postaja z vsakim dnem bolj aktualen: pa ne zato, ker bi bil danes v Evropi problem beguncev in migracij večji kot pred leti, temveč zato, ker smo mi vse manj človeški. Slovensko-italijansko koprodukcijo je navdihnil gledališki tekst Mele e negri scenarista in režiserja Tommasa Santija. Film je posnet na več lokacijah v Sloveniji in v očarljivem starem delu mestnega jedra Gorice, v Raštelu.

———————————–

Incontri con la letteratura, la fotografia e il cinema sloveno

L’associazione Slovenski klub presenta il progetto RITORNI / VRAČANJA: Tempo di guerra, tempo di pace, una rassegna di eventi culturali a Trieste, Gorizia e Udine. L’intento è quello di presentare nel Friuli Venezia Giulia parte della produzione culturale contemporanea dalla Repubblica di Slovenia attraverso incontri letterari, proiezioni cinematografiche e una mostra fotografica. Il progetto è finanziato dalla Regione autonoma FVG e dal Ministero delle Repubblica di Slovenia per gli sloveni nel mondo e organizzato dallo Slovenski klub in collaborazione con Bonawentura, teatro Miela, S/Paesati – Raz/seljeni, Trieste Film Festival, èStoria, galleria Fotografija di Lubiana, Delo, SKGZ, ZSKD, Kinoatelje, Društvo slovenskih pisateljev, Slovenski Filmski Center…

→ Si inizia il 24 novembre alle 18.00 al teatro Miela di Trieste con la mostra Aspettiamo invano della fotografa slovena Meta Krese. La mostra (che sarebbe riduttivo definire solo fotografica) documenta le storie di alcune delle vedove di Srebrenica che nella prima metà degli anni Novanta si sono rifugiate in campi profughi più o meno isolati rispetto alle città circostanti. Molte di loro anche dopo 25 anni continuano a risiedere in questi campi con i propri figli e ormai anche nipoti. Convivendo con tutti i traumi che la guerra porta con sé e che la pace non porta via. La mostra si interroga anche sul genere di vita che conducono gli oltre ottanta milioni di profughi e migranti sparsi per il mondo: freddi numeri senza nome.

L’evento al teatro Miela, al quale parteciperanno Meta Krese, Marija Mitrović e Jošt Franko, sarà l’occasione per ricordare anche lo scrittore triestino Marko Sosič (1958-2021) che ha avuto un legame particolarmente stretto con la Bosnia. Verrà presentato il racconto breve Do zadnjega imena – Fino all’ultimo nome, tradotto in italiano da Darja Betocchi e uscito in una nuova edizione bilingue a cura dello Slovenski klub.

Il catalogo della mostra Aspettiamo invano e il libro Fino all’ultimo nome saranno a disposizione del pubblico in cambio di un’offerta libera: tutti i proventi verranno devoluti all’organizzazione Snage žene che si occupa delle donne di Srebrenica.

→ Il 30 novembre alle 18.00 al Kulturni dom di Trieste (il teatro sloveno di Via Petronio) è previsto un incontro con il pluripremiato scrittore e regista Goran Vojnović, col quale si parlerà del suo ultimo romanzo Đorđić se vrača (Beletrina, 2021), della sua produzione cinematografica e dei suoi progetti futuri. L’incontro (che si svolgerà in lingua slovena) è organizzato in collaborazione con il Teatro Stabile Sloveno e il Forum Tomizza.

→ Vojnović sarà protagonista di altri eventi del progetto RITORNI / VRAČANJA: Tempo di guerra, tempo di pace. Il 6 dicembre alle 20.30 al Kinemax di Gorizia e il 14 dicembre alle 20.30 al cinema Ariston di Trieste verrà proiettato il suo film Nekoč so bili ljudje (Slovenia, 2020, produzione Armedia, 89 min, sloveno, sopratitoli in italiano). Una storia di migranti sul confine italo-sloveno, liberamente tratta dal testo teatrale Mele e negri di Tommaso Santi. A cura del Kinoatelje di Gorizia.

I PROTAGONISTI

Meta Krese è giornalista e fotografa, scrive per giornali e riviste slovene e straniere. I suoi numerosi contributi, per lo più su temi sociali, raccontano la Slovenia e luoghi più lontani, e negli ultimi anni, sempre più spesso i paesi balcanici meno lontani, in particolare la Bosnia ed Erzegovina. Ha collaborato con varie organizzazioni umanitarie. Ha allestito alcune mostre personali e partecipato a diverse mostre collettive. Nel 2006 la rilevanza della sua attività giornalistica le è valsa un riconoscimento dell’Associazione dei giornalisti sloveni. Nel 2011 le è stato conferito il premio giornalistico europeo Writing for CEE, nel 2015 e 2019 le è stata conferita una borsa di studio del Pulitzer Centre for Crisis Reporting.(metakrese.si)

***

Goran Vojnović (Lubiana, 1981) è autore, regista ed editorialista. È uno degli scrittori sloveni più popolari e più premiati, per i romanzi Čefurji Raus!, Jugoslavija, moja dežela (tradotti anche in italiano) e Figa ha ricevuto il premio Kresnik per il romanzo dell’anno. Vojnović dichiara che il suo film Nekoč so bili ljudje (2020) è sempre più attuale: non perché oggi il problema dei profughi e delle migrazioni sia più grande che in passato, ma piuttosto perché siamo noi ad essere sempre meno umani. Lo coproduzione sloveno-italiana è stata ispirata dal testo teatrale Mele e negri, dello sceneggiatore e regista Tommaso Santi. Il film è stato girato in più location in Slovenia e nell’affascinante città vecchia di Gorizia, in via Rastello.

 

Commenti chiusi

Ritorni / Vračanja: čas vojne, čas miru Novinarska konferenca / Conferenza stampa

Slovenski klub bo v soboto, 20. novembra, ob 11. uri v Kavarni San Marco (Ul. Battisti 18,  Trst) na novinarski konferenci predstavil projekt RITORNI / VRAČANJA – Čas vojne, čas miru.

V sklopu projekta se bo zvrstilo več dogodkov, prvi bo na vrsti v sredo, 24. novembra, ko bomo v Trstu odprli razstavo slovenske fotografinje Mete Krese Čakamo zaman in se poklonili spominu pisatelja in režiserja Marka Sosiča (dogodek je nastal v sodelovanju z gledališčem Miela in nizom Raz/seljeni).

… Več pa na novinarski konferenci!

meta.krese

L’associazione Slovenski klub vi invita sabato 20 novembre alle ore 11 al Caffè San Marco (Via Battisti 18, Trieste) alla conferenza stampa di presentazione del progetto RITORNI / VRAČANJA – Tempo di guerra, tempo di pace.

Mercoledì 24 novembre il primo evento in programma: inaugurazione della mostra Aspettiamo invano della fotografa slovena Meta Krese e omaggio allo scrittore e regista Marko Sosič (evento in collaborazione con il teatro Miela e la rassegna S/paesati).

Vi aspettiamo!

Commenti chiusi