Skip to content

Mese: Febbraio 2020

Kratko popotovanje po zgodovini Narodnega doma / Breve viaggio nella storia del Narodni dom (1904-1920)

Začenjamo z nizom dogodkov ob MESECU SLOVENSKE KULTURE!

V četrtek, 13. februarja, se bomo ob 18.30 odpravili na Kratko popotovanje po zgodovini Narodnega doma (1904-1920). Bogomila Kravos bo v svojem predavanju orisala bogato dogajanje v mogočni stavbi, ki jo je za kulturno, družbeno in gospodarsko središče Slovencev (a ne samo!) v Trstu načrtoval arhitekt Maks Fabiani. Predavanje bo v prostorih Narodnega doma (Ul. Filzi 14). V sodelovanju z Narodno in študijsko knjižnico, Kulturnim društvom Tina Modotti in Cizerouno.

Iniziano gli appuntamenti del MESE DELLA CULTURA SLOVENA!

Giovedì 13 febbraio alle 18.30 Bogomila Kravos ci accompagnerà in un “Breve viaggio nella storia del Narodni dom (1904-1920)”: ripercorreremo le vicende e gli eventi culturali che si sono svolti nell’edificio progettato da Max Fabiani. Verrà proiettato anche un video con immagini d’archivio. Vi aspettiamo al Narodni dom (Scuola per interpreti) via Filzi 14 a Trieste. In collaborazione con la Biblioteca nazionale slovena NŠK e le associazioni culturali Tina Modotti e Cizerouno.

85179155_3461959463819991_3758453123983605760_n

 

Commenti chiusi

Presentazione del libro Il martire fascista di Adriano Sofri

Il 4 ottobre 1930 qualcuno uccise a fucilate il maestro Sottosanti in un paese sloveno vicino Gorizia. Adriano Sofri ha ricostruito questa cronaca, cui lo legano imprevisti fili personali, andando su e giù dai confini.

Adriano Sofri
IL MARTIRE FASCISTA
(Sellerio editore, 2019)
61ZT6JCLQzL
Predstavitev knjige ob prisotnosti avtorja v petek, 7. februarja, ob 18. uri v prostorih Narodne in študijske knjižnice v Narodnem domu v Trstu.

Il libro verrà presentato alla presenza dell’autore venerdì 7 febbraio alle ore 18 al Narodni dom (Scuola per interpreti) di Trieste nella sala della Biblioteca nazionale slovena NŠK.

Prirejajo/Organizzano: NŠK – Odbor za proslavo bazoviških junakov, Območna enota TIGR Trst, Slovenski klub, Zveza vojnih invalidov

Commenti chiusi