Skip to content

Mese: Maggio 2017

Galerija Scorpione / La Galleria d’Arte Moderna dello Scorpione med letoma 1946 in 1952 v kontekstu jugoslovanske diplomacije: predavanje Lilijane Stepančič

Nekoč je bila galerija v ulici San Spiridione.
Imenovala se je Galerija Scorpione.

Delovala je v Trstu med letoma 1946 in 1952, v obdobju, ki je bilo s političnega, ideološkega in družbenega vidika zelo kompleksno. V programu galerije so izstopale številne razstave slovenskih umetnikov, ki jih v drugih tržaških galerijah ni bilo v takem številu.

Kaj je tak program torej predstavljal s političnega vidika? So obstajale kake povezave z geopolitičnimi interesi Jugoslavije?

Odgovore na ti vprašanji nam bo v torek, 23. maja, ob 20. uri v Gregorčičevi dvorani (Ul. San Francesco 20, II. nadstr.) orisala umetnostna zgodovinarka, kustosinja in likovna kritičarka Lilijana Stepančič na predavanju z naslovom Galerija Scorpione / La Galleria  d’Arte Moderna dello Scorpione med letoma 1946 in 1952 v kontekstu jugoslovanske diplomacije, ki ga prirejamo v sodelovanju z Društvom za umetnost KONS.

Magajna Scorpione
Odprtje razstave Maria Magajne v Galeriji Scorpione leta 1951 (Foto: Mario Magajna)

S preučevanjem dokumentov iz tržaškega in ljubljanskega arhiva se je izkazalo, da je galerija odigrala neposredno vlogo pri uveljavljanju državnih interesov Jugoslavije v občutljivem času, ko so v Londonu potekala pogajanja za mejo, ki so se zaključila leta 1954, in je Jugoslavija po sporu Tito–Stalin konec junija 1948 bila prisiljena sklepati zavezništva z državami in političnimi gibanji, ki ideološko niso bili v popolnem sozvočju z ideologijo Komunistične partije Jugoslavije. Zgodba Galerije Scorpione je podobna, čeprav ideološko različna, tisti Muzeja moderne umetnosti v New Yorku in njegovemu promoviranju abstraktnega ekspresionizma, ki ga je podpirala CIA, da bi v svetu ustvarila antikomunistično psihozo.

Commenti chiusi

Pre-Forum Tomizza: Milan Rakovac @ Pončana / Ponziana

Maj je tu in z njim tudi Forum Tomizza (program), ki bo potekal v Trstu, Kopru in Umagu med 17. in 20. majem. Pri njem bomo tudi letos sodelovali kot soorganizatorji enega izmed festivalskih predvečerov – v sodelovanju s Kulturnim društvom Tina Modotti.

Pridružite se nam na Aperitivu z Milanom Rakovcem, ki bo v Društveni gostilni Ljudskega doma na Pončani (Ul. Ponziana 14) v torek, 16. maja, ob 19. uri. S kolumnistom, pisateljem in režiserjem se bo pogovarjal Bojan Brezigar, dolgoletni urednik Primorskega dnevnika. Prav on je istrskega ustvarjalca (omeniti velja vsaj romana Riva i druži in La Triestina) ter pobudnika Foruma Tomizza povabil k pisanju kolumn, ki jih še danes beremo v rubriki Tomizzev duh na kulturnih straneh Primorskega dnevnika.

Milan Rakovac
Milan Rakovac

Maggio è qui e anche l’appuntamento tradizionale con il Forum Tomizza (il programma) che si svolgerà a Trieste, Capodistria e Umago tra il 17 e il 20 maggio e al quale quest’anno partecipiamo insieme all’Associazione culturale Tina Modotti organizzando uno degli eventi pre-festival.

È con piacere che vi invitiamo all’Aperitivo con Milan Rakovac che si terrà presso l’Osteria sociale della Casa del popolo (via Ponziana 14) martedì 16 maggio alle ore 19.00. Il pubblicista, scrittore e regista Milan Rakovac converserà con Bojan Brezigar, ex direttore del quotidiano sloveno Primorski dnevnik che proprio sotto la sua direzione offrì una rubrica settimanale a Milan Rakovac. Rakovac, nato a Rakovci presso Parenzo-Poreč nel 1939, è tra gli ideatori del Forum Tomizza  – incontri internazionali di frontiera, e cura tuttora la rubrica Tomizzev duh sulle pagine culturali del quotidiano sloveno. Tra le sue opere ricordiamo i romanzi Riva i druži e La Triestina.

18341957_1931713990396212_3874847663845596464_n
Program festivala / Il programma del festival

 

Commenti chiusi