Skip to content

Mese: Aprile 2017

1907-1937 Umetnost v Trstu: avantgarda in politika / Arte a Trieste: avanguardia e politica

ES
Eduard Stepančič

Ali ste vedeli, da je v Trstu delovala skupina umetnikov, ki jih danes uvrščamo v sam vrhunec slovenske umetnostne avantgarde?

Ste vedeli, da je Avgust Černigoj obiskoval znamenito weimarsko šolo Bauhaus, kjer je poslušal predavanja Lazsla Moholy-Nagya in Vasilija Kandinskega?

Ste vedeli, da je Černigoj v Trstu skupaj s tržaškima futuristoma Emiliom Marchi Dolfijem in Giorgiom Carmelichem ustanovil zasebno umetniško šolo?

O tem in marsičem drugem boste lahko prisluhnili na predavanju Umetnost v Trstu 1907-1937: avantgarda in politika dr. Giulie Giorgi v torek, 11. aprila, ob 18.30 v Tržaškem knjižnem središču (Trg Oberdan 7), ki ga prirejajo Društvo za umetnost KONS in Slovenski klub v sodelovanju s Casa dell’arte.

Giulia Giorgi je diplomirala iz umetnostne zgodovine na videmski univerzi, leta 2015 pa je na isti univerzi pridobila doktorski naziv z raziskavo “Slovenski umetniki v Italiji, 1918-1945: viri, dokumenti, kritika”. Prejela je kar dve štipendiji, eno za prakso v tujini, ki jo je opravila v ljubljanski Moderni galeriji, drugo pa za raziskovanje na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani na Oddelku za umetnostno zgodovino, kjer se je posvetila slovenski in sodobni umetnosti. Iz njene karierne poti naj omenimo sodelovanje pri organizaciji nekaterih razstav in urejanju umetnostnih monografij, med katerimi sta retrospektiva “Saksida. Slikar pravljičar” v Trstu in Gorici ter “Franko Vecchiet. Memorabilia” v Mestnem muzeju Revoltella, pa tudi monografija o Albertu Sirku.

AC
Avgust Černigoj

Lo sapevate che a Trieste operava un gruppo di artisti che oggi viene considerato l’apice dell’avanguardia artistica slovena?

Lo sapevate che Avgust Černigoj ha studiato alla celebre scuola di architettura, arte e design Bauhaus, dove frequentò corsi di Lazslo Moholy-Nagy e Vasilij Kandinskij?

Lo sapevate che Avgust Černigoj ha fondato una scuola d’arte privata a Trieste insieme ai futuristi Emilio Marchi Dolfi e Giorgio Carmelich?

Si parlerà di questo e di tanto altro alla conferenza della dott.ssa Giulia Giorgi intitolata Arte a Trieste 1907-1937: avanguardia e politica martedì 11 aprile alle 18.30 al Centro triestino del libro (piazza Oberdan 7), organizzato dall’Associazione per l’arte KONS e dallo Slovenski klub in collaborazione con la Casa dell’arte.

Giulia Giorgi si è laureata in Storia dell’Arte e Conservazione dei beni artistici e architettonici presso l’Università degli Studi di Udine e nel 2015 ha conseguito il Dottorato di ricerca in Storia dell’Arte sempre all’Università di Udine con una tesi su: Artisti sloveni in territorio italiano, 1918-1945. Fonti, documenti, critica.
È stata vincitrice di due borse di studio: una finalizzata ad un tirocinio formativo all’estero svolto presso la Galleria d’Arte Moderna di Lubiana e la seconda finalizzata alle ricerche di dottorato presso la Facoltà di Lettere dell’Università di Lubiana, dipartimento di Storia dell’Arte per approfondire materie riguardanti l’arte slovena e l’arte contemporanea.
Nel suo percorso professionale ha collaborato alla realizzazione di alcune mostre e alla redazione di monografie d’artista tra cui la retrospettiva “Saksida. Pittore cantastorie / Slikar pravljičar” a Trieste e a Gorizia, “Franko Vecchiet. Memorabilia” presso Civico Museo Revoltella, e la monografia su Albert Sirk.

 

Commenti chiusi