Skip to content

Mese: Marzo 2017

World Poetry Day: Meni je lep ta svet / A me piace questo mondo

Leta 1999 je UNESCO 21. marec proglasil za svetovni dan poezije: tej priznava edinstveno sposobnost za izražanje ustvarjalnega duha človeka. Eden izmed glavnih ciljev tega praznika je tudi podpiranje jezikovne raznolikosti s pomočjo pesniškega izražanja.

Tudi letos se bomo temu prazniku, ki nam je zelo pri srcu, poklonili v tržaškem Ljudskem vrtu. V nedeljo, 26. marca, bo ob 11. uri dvojezično branje pesmi – v slovenščini jih bo brala pesnica in igralka Saša Pavček, v italijanščini pa Nikla Panizon.

Prisluhnili bomo stihom iz dvojezične pesniške zbirke Meni je lep ta svet / A me piace questo mondo, ki je izšla pri Založništvu tržaškega tiska, za izbor pesmi in prevod je poskrbela Jolka Milič. Podnaslov te posebne troedine pesniške zbirke bi se lahko glasil “poezija kot genetski zapis”: v njej se namreč s prepletanjem pesmi ponovno srečajo oče Tone, velikan slovenske poezije, in njegova otroka, Marko in Saša.

schermata-2017-03-22-alle-10-55-08Saša Pavček

Meni je lep ta svet – A me piace questo mondo / Foto: Tone Stojko

Nel 1999 l’UNESCO ha proclamato il 21 marzo come Giornata mondiale della poesia, riconoscendole la capacità unica di catturare lo spirito creativo dell’intelletto umano. Uno degli obiettivi di questa festa è anche il sostegno alla diversità linguistica attraverso l’espressione poetica.

Anche quest’anno celebreremo questa giornata che ci sta particolarmente a cuore con una lettura di poesie bilingue che si terrà domenica 26 marzo alle 11.00 al Giardino pubblico di Trieste. Sarà con noi l’attrice e poetessa Saša Pavček che leggerà le poesie in sloveno, in italiano invece verranno lette da Nikla Panizon.

Potrete sentire alcuni versi che compongono la silloge bilingue Meni je lep ta svet / A me piace questo mondo, edita da ZTT – Editoriale stampa triestina, curata e tradotta da Jolka Milič. Il sottotitolo della raccolta potrebbe essere “la poesia nel codice genetico”, in questa infatti si riincontrano, attraverso un intreccio di composizioni poetiche, il padre, Tone Pavček, gigante della poesia slovena, e i suoi figli, Marko e Saša.

Commenti chiusi