Skip to content

Mese: Novembre 2016

Srečko Kosovel. Tra Carso e Caos. Pre/sentimenti

– Kateri je naslednji dogodek na koledarju Slovenskega kluba?
– Predstavitev pesniške zbirke SREČKO KOSOVEL, TRA CARSO E CAOS.
– Zanimivo. Kdaj?
– V soboto, 19. novembra, ob 18.30.
– Kje?
– V Ljudskem domu na Pončani (Ul. Ponziana 14).
– Kdo pa bo knjigo predstavil?
– Urednici Poljanka Dolhar in Darja Betocchi, ki je poskrbela tudi za nove prevode Kosovelovih pesmi, ter umetnik Franco Vecchiet, ki bo spregovoril o konstruktivističnih kompozicijah tržaškega slikarja Eduarda Stepančiča.
– V redu, ampak kdo to prireja?
– Društvo Tina Modotti, založba Comunicarte in Slovenski klub.
– Zmenjeno, pridem.
– Super, jaz tudi, se vidimo tam.

Layout 1

– Qual è il prossimo incontro dello Slovenski klub?
– La presentazione della raccolta di poesie SREČKO KOSOVEL, TRA CARSO E CAOS.
– Interessante. Quando?
– Sabato 19 novembre alle 18.30.
– Dove?
– Alla Casa del Popolo di Ponziana, in via Ponziana 14.
– Chi presenterà il libro?
– Le curatrici Poljanka Dolhar e Darja Betocchi, che ha anche tradotto le poesie di Kosovel. Poi ci sarà l’artista Franco Vecchiet che parlerà delle composizioni costruttiviste dell’artista triestino Eduard Stepančič.
– Va bene, ma chi è l’organizzatore della serata?
– L’associazione Tina Modotti insieme a Comunicarte Edizioni e lo Slovenski klub.
– Ok, verrò.
– Perfetto, anch’io, ci vediamo lì. 

Commenti chiusi