Skip to content

Mese: Giugno 2016

Boris Paternu: pogovor ob 90-letnici

Ob 90-letnici akademika dr. Borisa Paternuja vabljeni na pogovor s slavljencem, ki ga bo vodila prof. Neva Zaghet v petek, 17. junija 2016, ob 18.30 v Tržaškem knjižnem središču na Trgu Oberdan.

Pogovor prirejajo Slovenski klub, Slavistično društvo Trst-Gorica-Videm in Društvo slovenskih izobražencev.

member-42
www.sazu.si

Boris Paternu je kot gimnazijec deloval v NOB. Po vojni je na Filozofski fakulteti v Ljubljani diplomiral iz slavistike, leta 1960 pa tam tudi doktoriral. Na Filozofski fakulteti je predaval od leta 1961, kasneje je bil redni profesor za zgodovino slovenske književnosti. Leta 1979 je bil izvoljen za dopisnega, nekaj let zatem pa za rednega člana SAZU. Bil je član številnih uredniških odborov (Slavistična revija, Enciklopedija Slovenije, Obdobja, nova izdaja Brižinskih spomenikov). Leta 1981 je prejel Kidričevo nagrado.

Sprva se je ukvarjal s pripovedništvom 19. stoletja in z začetki literarne kritike. Vodil je skupinsko raziskavo povojne literature (Slovenska književnost 1945−1965), v njenem sklopu je z generacijskega vidika obdelal liriko. Podrobno se je ukvarjal tudi s Prešernom. Vodil je raziskavo o pesništvu upora iz obdobja 1941−1945 in uredil antološko izdajo (Slovensko pesništvo upora I. Partizanske, 1987).

Commenti chiusi