Skip to content

Slovenski klub Posts

Čas vojne, verzi miru / Tempi di guerra, versi di pace


Tradicionalno pesniško matinejo ob svetovnem dnevu poezije posvečamo verzom miru, ki naj preženejo čas vojne. Svoje nasprotovanje vsakršnemu nasilju in vojni, ki uničuje Ukrajino in povzroča humanitarno katastrofo, bomo z branjem pesmi v različnih jezikih izkazali v nedeljo, 20. marca, ob 11. uri pred kipom Srečka Kosovela v Ljudskem vrtu (Ul. Giulia 2) v Trstu. Dogodek prirejamo z Zvezo slovenskih kulturnih društev v sodelovanju s tržaškima društvoma Tina Modotti in Arte migrante, v živo ga bomo predvajali na naši Facebook strani.

In occasione della giornata mondiale della poesia organizziamo con la ZSKD-Unione dei circoli culturali sloveni e in collaborazione con le associazioni Tina Modotti e Arte migrante il reading Tempi di guerra, versi di pace / Čas vojne, verzi miru. L’appuntamento è per domenica 20 marzo alle ore 11 nel Giardino pubblico (Via Giulia 2) di Trieste accanto alla statua del poeta sloveno Srečko Kosovel. Con letture di poesie in varie lingue esprimeremo il nostro dissenso verso ogni tipo di violenza e la contrarietà alla guerra che sta distruggendo l’Ucraina creando una catastrofe umanitaria. L’evento sarà trasmesso in diretta sulla nostra pagina Facebook.

Commenti chiusi

Pogovor z Goranom Vojnovićem

tretje.. drugo gre rado! Ponovno vas vabimo na pogovor z Goranom Vojnovićem. V torek, 30. novembra 2021, se bo ob 18. uri v Mali dvorani Kulturnega doma v Trstu (Ul. Petronio 4) s pisateljem, režiserjem in kolumnistom Goranom Vojnovićem (Ljubljana, 1981), enem izmed najbolj popularnih in največkrat nagrajenih slovenskih pisateljev porgovarjal z Martinom Lissiachom. Beseda bo med drugim tekla o avtorjevem najnovejšem romanu Đorđić se vrača (Beletrina, 2021), o njegovem filmskem ustvarjanju in o bodočih načrtih.
Pogovor, ki ga prirejamo v sklopu projekta Vračanja/Ritorni: čas vojne, čas miru in v sodelovanju s Slovenskim stalnim gledališčem ter Forumom Tomizza, bo v slovenskem jeziku.
Vstop je brezplačen, obvezno je covidno potrdilo (pogoj: preboleli ali cepljeni). Prijavite se lahko na blagajni SSG od ponedeljka do petka med 10. in 14. uro (tel. +39 040 2452616) ali na e-naslovu martina.clapci@teaterssg.com. 

gvojnovic

Commenti chiusi

RITORNI / VRAČANJA: Čas vojne, čas miru – Tempi di guerra, tempi di pace

Sodobna slovenska literatura, fotografija in film

Slovenski klub predstavlja projekt RITORNI / VRAČANJA: Čas vojne, čas miru, sklop kulturnih dogodkov, ki bodo občinstvu v Trstu, Gorici in Vidmu ponudili stik s sodobno kulturno produkcije Republike Slovenije. Projekt predvideva literarna srečanja, filmske projekcije in fotografsko razstavo, financirata ga Avtonomna dežela Furlanija – Julijska krajina in Urad Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Pri projektu sodelujejo številni partnerji – Bonawentura, gledališče Miela, S/Paesati – Raz/seljeni, Trieste Film Festival, èStoria, galerija Fotografija v Ljubljani, Delo, SKGZ, ZSKD, Kinoatelje, Društvo slovenskih pisateljev, Slovenski Filmski Center …

→ Prvi dogodek bo na sporedu v sredo, 24. novembra, ko bomo ob 18. uri v gledališču Miela v Trstu odprli razstavo Čakamo zaman. Projekt fotografinje Mete Krese dokumentira zgodbe vdov iz Srebrenice, ki so se v prvi polovici devetdesetih let prejšnjega stoletja zatekle v bolj ali manj od mest odrezane begunske centre. Številne vdove, njihovi otroci, zdaj tudi vnuki tudi po 25 letih še vedno živijo v njih. Z vsemi travmami, ki jih prinese vojna in ki jih ne odnese mir. Razstava obiskovalcem zastavlja tudi vprašanja o drugih današnjih beguncih, tistih več kot 80 milijonih razseljenih ljudeh – golih številkah brez imen.

Dogodek v Mieli, ki ga bodo sooblikovali Meta Krese, Marija Mitrović in Jošt Franko, bo tudi priložnost za poklon tržaškemu pisatelju Marku Sosiču (1958-2021), ki je bil intimno navezan na Bosno. Predstavljena bo njegova kratka zgodba Do zadnjega imena – Fino all’ultimo nome, ki jo je v novi dvojezični izdaji in prevodu Darje Betocchi izdal Slovenski klub.

Katalog razstave Čakamo zaman in knjiga Do zadnjega imena bosta občinstvu na voljo v zameno za prostovoljne prispevke, ki jih bomo v celoti namenili organizaciji Snage žene, ki se ukvarja z ženskami iz Srebrenice.→ 30. novembra ob 18.00 bo v Kulturnem domu v Trstu (Ulica Petronio 4) literarni dogodek z večkrat nagrajenim pisateljem Goranom Vojnovićem, ki bo predstavil svoj najnovejši roman Đorđić se vrača (Beletrina, 2021). To bo tudi priložnost za pogovor o njegovem filmskem ustvarjanju in bodočih načrtih. Srečanje (ki bo potekalo v slovenskem jeziku) nastaja v sodelovanju s Slovenskim stalnim gledališčem in Forumom Tomizza.

→ Vojnović bo protagonist tudi drugih dogodkov v sklopu projekta RITORNI / VRAČANJA: Čas vojne, čas miru. 6. decembra ob 20.30 v Kinemaxu v Gorici in 14. decembra ob 20.30 v kinu Ariston v Trstu bo na sporedu projekcija njegovega celovečernega filma Nekoč so bili ljudje (Slovenija, 2020, produkcija Armedia, 89 min, slovenščina, italijanski nadnapisi). Zgodbo migrantov na italijansko-slovenski meji je navdihnil gledališki tekst Mele e negri Tommasa Santija. Filmski niz prirejamo v sodelovanju s Kinoateljem iz Gorice. Trailer filma

PROTAGONISTI PROJEKTA RITORNI / VRAČANJA:

Meta Krese je novinarka in fotografinja, ki piše za slovenske in tuje časopise in revije. Njeni številni prispevki, večinoma na družbeno tematiko, pripovedujejo o Sloveniji in bolj oddaljenih krajih, zadnja leta pa vse bolj tudi o manj oddaljenih balkanskih državah. Najpogosteje se vrača v Bosno in Hercegovino. Sodelovala je z raznimi humanitarnimi organizacijami. Pripravila je nekaj samostojnih razstav in sodelovala na več skupinskih razstavah.

Društvo novinarjev Slovenije ji je leta 2006 podelilo nagrado za izstopajoče novinarske dosežke. Je dobitnica evropske novinarske nagrade Pisanje za CEE 2011, leta 2015 in 2019 pa je prejela štipendijo Pulitzerjevega centra za krizno poročanje. www.metakrese.si

***

Goran Vojnović (Ljubljana, 1981) je pisatelj, režiser in kolumnist. Med najbolj popularnimi in največkrat nagrajenimi slovenskimi pisatelji, je za romane Čefurji Raus!, Jugoslavija, moja dežela in Figa prejel nagrado kresnik za roman leta.

O svojem filmu Nekoč so bili ljudje (2020) Vojnovič pravi, da postaja z vsakim dnem bolj aktualen: pa ne zato, ker bi bil danes v Evropi problem beguncev in migracij večji kot pred leti, temveč zato, ker smo mi vse manj človeški. Slovensko-italijansko koprodukcijo je navdihnil gledališki tekst Mele e negri scenarista in režiserja Tommasa Santija. Film je posnet na več lokacijah v Sloveniji in v očarljivem starem delu mestnega jedra Gorice, v Raštelu.

———————————–

Incontri con la letteratura, la fotografia e il cinema sloveno

L’associazione Slovenski klub presenta il progetto RITORNI / VRAČANJA: Tempo di guerra, tempo di pace, una rassegna di eventi culturali a Trieste, Gorizia e Udine. L’intento è quello di presentare nel Friuli Venezia Giulia parte della produzione culturale contemporanea dalla Repubblica di Slovenia attraverso incontri letterari, proiezioni cinematografiche e una mostra fotografica. Il progetto è finanziato dalla Regione autonoma FVG e dal Ministero delle Repubblica di Slovenia per gli sloveni nel mondo e organizzato dallo Slovenski klub in collaborazione con Bonawentura, teatro Miela, S/Paesati – Raz/seljeni, Trieste Film Festival, èStoria, galleria Fotografija di Lubiana, Delo, SKGZ, ZSKD, Kinoatelje, Društvo slovenskih pisateljev, Slovenski Filmski Center…

→ Si inizia il 24 novembre alle 18.00 al teatro Miela di Trieste con la mostra Aspettiamo invano della fotografa slovena Meta Krese. La mostra (che sarebbe riduttivo definire solo fotografica) documenta le storie di alcune delle vedove di Srebrenica che nella prima metà degli anni Novanta si sono rifugiate in campi profughi più o meno isolati rispetto alle città circostanti. Molte di loro anche dopo 25 anni continuano a risiedere in questi campi con i propri figli e ormai anche nipoti. Convivendo con tutti i traumi che la guerra porta con sé e che la pace non porta via. La mostra si interroga anche sul genere di vita che conducono gli oltre ottanta milioni di profughi e migranti sparsi per il mondo: freddi numeri senza nome.

L’evento al teatro Miela, al quale parteciperanno Meta Krese, Marija Mitrović e Jošt Franko, sarà l’occasione per ricordare anche lo scrittore triestino Marko Sosič (1958-2021) che ha avuto un legame particolarmente stretto con la Bosnia. Verrà presentato il racconto breve Do zadnjega imena – Fino all’ultimo nome, tradotto in italiano da Darja Betocchi e uscito in una nuova edizione bilingue a cura dello Slovenski klub.

Il catalogo della mostra Aspettiamo invano e il libro Fino all’ultimo nome saranno a disposizione del pubblico in cambio di un’offerta libera: tutti i proventi verranno devoluti all’organizzazione Snage žene che si occupa delle donne di Srebrenica.

→ Il 30 novembre alle 18.00 al Kulturni dom di Trieste (il teatro sloveno di Via Petronio) è previsto un incontro con il pluripremiato scrittore e regista Goran Vojnović, col quale si parlerà del suo ultimo romanzo Đorđić se vrača (Beletrina, 2021), della sua produzione cinematografica e dei suoi progetti futuri. L’incontro (che si svolgerà in lingua slovena) è organizzato in collaborazione con il Teatro Stabile Sloveno e il Forum Tomizza.

→ Vojnović sarà protagonista di altri eventi del progetto RITORNI / VRAČANJA: Tempo di guerra, tempo di pace. Il 6 dicembre alle 20.30 al Kinemax di Gorizia e il 14 dicembre alle 20.30 al cinema Ariston di Trieste verrà proiettato il suo film Nekoč so bili ljudje (Slovenia, 2020, produzione Armedia, 89 min, sloveno, sopratitoli in italiano). Una storia di migranti sul confine italo-sloveno, liberamente tratta dal testo teatrale Mele e negri di Tommaso Santi. A cura del Kinoatelje di Gorizia.

I PROTAGONISTI

Meta Krese è giornalista e fotografa, scrive per giornali e riviste slovene e straniere. I suoi numerosi contributi, per lo più su temi sociali, raccontano la Slovenia e luoghi più lontani, e negli ultimi anni, sempre più spesso i paesi balcanici meno lontani, in particolare la Bosnia ed Erzegovina. Ha collaborato con varie organizzazioni umanitarie. Ha allestito alcune mostre personali e partecipato a diverse mostre collettive. Nel 2006 la rilevanza della sua attività giornalistica le è valsa un riconoscimento dell’Associazione dei giornalisti sloveni. Nel 2011 le è stato conferito il premio giornalistico europeo Writing for CEE, nel 2015 e 2019 le è stata conferita una borsa di studio del Pulitzer Centre for Crisis Reporting.(metakrese.si)

***

Goran Vojnović (Lubiana, 1981) è autore, regista ed editorialista. È uno degli scrittori sloveni più popolari e più premiati, per i romanzi Čefurji Raus!, Jugoslavija, moja dežela (tradotti anche in italiano) e Figa ha ricevuto il premio Kresnik per il romanzo dell’anno. Vojnović dichiara che il suo film Nekoč so bili ljudje (2020) è sempre più attuale: non perché oggi il problema dei profughi e delle migrazioni sia più grande che in passato, ma piuttosto perché siamo noi ad essere sempre meno umani. Lo coproduzione sloveno-italiana è stata ispirata dal testo teatrale Mele e negri, dello sceneggiatore e regista Tommaso Santi. Il film è stato girato in più location in Slovenia e nell’affascinante città vecchia di Gorizia, in via Rastello.

 

Commenti chiusi

Ritorni / Vračanja: čas vojne, čas miru Novinarska konferenca / Conferenza stampa

Slovenski klub bo v soboto, 20. novembra, ob 11. uri v Kavarni San Marco (Ul. Battisti 18,  Trst) na novinarski konferenci predstavil projekt RITORNI / VRAČANJA – Čas vojne, čas miru.

V sklopu projekta se bo zvrstilo več dogodkov, prvi bo na vrsti v sredo, 24. novembra, ko bomo v Trstu odprli razstavo slovenske fotografinje Mete Krese Čakamo zaman in se poklonili spominu pisatelja in režiserja Marka Sosiča (dogodek je nastal v sodelovanju z gledališčem Miela in nizom Raz/seljeni).

… Več pa na novinarski konferenci!

meta.krese

L’associazione Slovenski klub vi invita sabato 20 novembre alle ore 11 al Caffè San Marco (Via Battisti 18, Trieste) alla conferenza stampa di presentazione del progetto RITORNI / VRAČANJA – Tempo di guerra, tempo di pace.

Mercoledì 24 novembre il primo evento in programma: inaugurazione della mostra Aspettiamo invano della fotografa slovena Meta Krese e omaggio allo scrittore e regista Marko Sosič (evento in collaborazione con il teatro Miela e la rassegna S/paesati).

Vi aspettiamo!

Commenti chiusi

PREGLEDNOST in OBJAVA JAVNIH PODPOR – OBBLIGO di TRASPARENZA e PUBBLICITA’

PREGLEDNOST in OBJAVA JAVNIH PODPOR 124/2017, čl. 1, odst. 125-129

 OBBLIGO di TRASPARENZA e PUBBLICITA’ Legge 4 agosto 2017, n. 124 – articolo 1, commi 125-129

 

Naziv in davčna številka prejemnika podpore

Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente

Slovenski klub

90011610327

 

Naziv javne uprave, ki je dodelila podporo

Denominazione del soggetto erogante

Avtonomna dežela Furlanija – Julijska krajina

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

 

Izplačani znesek

Somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante)

 

€10.500,00

 

Datum izplačila

Data di incasso

15. decembra 2020 – 15/12/2020

 

Predmet podpore

Causale

Deželni zakon 20/2018, člen 11, paragraf 13-15

L.R. n.20/2018, art.11, cc.13-15

 

 

 

 

Commenti chiusi

Forum Tomizza: Goran Vojnović

** Srečanje z Vojnovićem žal odpade. Nadomestni termin bomo sporočili naknadno. **

Slovenski klub vstopa v jesensko sezono v sodelovanju s Forumom TomizzaV sredo, 6. oktobra, ob 18. uri bomo v Gregorčičevi dvorani (Ul. sv. Frančiška 20) v Trstu gostili tržaški del prireditve, ki poteka tudi v Kopru, Umagu in Materadi. Naš gost bo pisatelj, režiser in kolumnist Goran Vojnović (Ljubljana, 1981), eden najbolj popularnih in največkrat nagrajenih slovenskih pisateljev. O svojem najnovejšem romanu Đorđić se vrača (Beletrina, 2021), filmskem ustvarjanju in bodočih načrtih se bo pogovarjal z Martinom Lissiachom.

Za vstop v dvorano je potrebno zeleno covidno potrdilo, obvezne rezervacije sprejemamo na slovenskiklub@gmail.com.

Dogodek je omogočila Dežela Furlanija – Julijska krajina v sklopu projekta Ritorni/Vračanja.

Goran Vojnović
Goran Vojnović (Vir: primorski.eu)

 

Commenti chiusi

Janko Petrovec: Karantena. Rim.

Dragi prijatelji Slovenskega kluba, po daljšem premoru, v katerega nas je prisilila koronavirusna epidemija, vas z veseljem vabimo na srečanje z Jankom Petrovcem in predstavitev njegove knjige
KARANTENA. RIM. (založba Goga, 2020). 
Z dopisnikom RTV Slovenija iz Rima se bo v nedeljo, 25. oktobra, ob 11. uri v tržaškem Kulturnem domu (Ulica Petronio 4)  pogovarjal novinar Sandor Tence.
 
Zaradi varnostnih ukrepov bo dogodek potekal v veliki dvorani, vstop je prost, obvezne rezervacije.

Janko Petrovec
Janko Petrovec

Commenti chiusi

Kratko popotovanje po zgodovini Narodnega doma / Breve viaggio nella storia del Narodni dom (1904-1920)

Začenjamo z nizom dogodkov ob MESECU SLOVENSKE KULTURE!

V četrtek, 13. februarja, se bomo ob 18.30 odpravili na Kratko popotovanje po zgodovini Narodnega doma (1904-1920). Bogomila Kravos bo v svojem predavanju orisala bogato dogajanje v mogočni stavbi, ki jo je za kulturno, družbeno in gospodarsko središče Slovencev (a ne samo!) v Trstu načrtoval arhitekt Maks Fabiani. Predavanje bo v prostorih Narodnega doma (Ul. Filzi 14). V sodelovanju z Narodno in študijsko knjižnico, Kulturnim društvom Tina Modotti in Cizerouno.

Iniziano gli appuntamenti del MESE DELLA CULTURA SLOVENA!

Giovedì 13 febbraio alle 18.30 Bogomila Kravos ci accompagnerà in un “Breve viaggio nella storia del Narodni dom (1904-1920)”: ripercorreremo le vicende e gli eventi culturali che si sono svolti nell’edificio progettato da Max Fabiani. Verrà proiettato anche un video con immagini d’archivio. Vi aspettiamo al Narodni dom (Scuola per interpreti) via Filzi 14 a Trieste. In collaborazione con la Biblioteca nazionale slovena NŠK e le associazioni culturali Tina Modotti e Cizerouno.

85179155_3461959463819991_3758453123983605760_n

 

Commenti chiusi

Presentazione del libro Il martire fascista di Adriano Sofri

Il 4 ottobre 1930 qualcuno uccise a fucilate il maestro Sottosanti in un paese sloveno vicino Gorizia. Adriano Sofri ha ricostruito questa cronaca, cui lo legano imprevisti fili personali, andando su e giù dai confini.

Adriano Sofri
IL MARTIRE FASCISTA
(Sellerio editore, 2019)
61ZT6JCLQzL
Predstavitev knjige ob prisotnosti avtorja v petek, 7. februarja, ob 18. uri v prostorih Narodne in študijske knjižnice v Narodnem domu v Trstu.

Il libro verrà presentato alla presenza dell’autore venerdì 7 febbraio alle ore 18 al Narodni dom (Scuola per interpreti) di Trieste nella sala della Biblioteca nazionale slovena NŠK.

Prirejajo/Organizzano: NŠK – Odbor za proslavo bazoviških junakov, Območna enota TIGR Trst, Slovenski klub, Zveza vojnih invalidov

Commenti chiusi

Novinarske Skušnjave Toneta Hočevarja

Tone Hočevar, dolgoletni Delov dopisnik iz Rima in odličen poznavalec slovensko-italijanskih odnosov bo v četrtek, 30. januarja, ob 18. uri v Tržaškem knjižnem središču (Trg Oberdan) predstavil svojo knjigo SKUŠNJAVE. Z avtorjem se bo pogovarjal novinar Saša Rudolf. 

9789617047509

Commenti chiusi